Home Edukonovac Direktna komunikacija kao efikasan komunikacioni alat

Direktna komunikacija kao efikasan komunikacioni alat

by Vesna Lapčić

Piše: Nenad Stanojevski, konsultant za interne komunikacije Safety-Communication

Odvajanje vremena da pogledate ljude u oči i kažete im tačno ono što treba da znaju je moćan način da se prenesu ključne poruke!

Komunikacija “licem u lice” je dragoceno sredstvo za izgradnju poverenja i povezivanja lidera i timova i trebalo bi da bude deo svake strategije interne komunikacije.

Zvuči razumno, zar ne? Ali koliko lidera i top menadžera zaista koristi ovaj alat komunikacije? Ne mnogo, na žalost.

Direktna komunikacija može biti veoma efikasan alat interne komunikacije kada je potrebno hitno rešavanje nekih osetljivih problema i situacija. Ono što je ovde važno je biti iskren i transparentan, jer se tako stiče poverenje i gradi kredibilitet kod zaposlenih. Takođe, tada se lako i brzo dobijaju povratne informacije, ali i dodatna pitanja zaposlenih o kojima možda menadžment nije razmišljao i na koja treba odmah ili što pre odgovoriti.

 

MOĆ INTERNIH KAMPANJA – PUT KOJIM PORUKA SIGURNO STIŽE

 

Odvajanje vremena da se sastanete “uživo” sa zaposlenima kada je to važno značajno će poboljšati način na koji oni komuniciraju i povezuju se sa vama, ali i, pritom, pokazati vašu empatiju, humanost i autentičnost.

Lični kontakt i direktan sastanak pomažu zaposlenima da se osećaju cenjenima i pokreću ih da svojom angažovanošću doprinesu realizaciji ciljeva. Jer, angažovanost zaposlenih uvek je povezana sa poverenjem koje oni imaju u svoje lidere.

Danas postoji bezbroj načina i alata za komunikaciju, ali kada lider treba da inspiriše ljude, ili ih podstakne na akciju, ništa se ne može porediti sa komunikacijom “licem u lice”. Ovaj lični način komunikacije govori više od reči, jer zaposleni ne samo da će čuti šta govorite, već će i osetiti vaš ton, glas, emociju i govor tela. Odvajanje vremena da pogledate ljude u oči i kažete im tačno ono što treba da znaju je moćan način da se prenesu ključne poruke! Lideri moraju da shvate koliko je njihova komunikacija sa zaposlenima važna za uspeh bilo kog projekta, realizacije promene ili transformacije. Komunikacija je tu ključna. Mnoge studije su istakle kritičnu važnost onoga što izvršni direktori govore i poruke koje šalju. Na primer, verovatnoća da će transformacija biti uspešna je 5 puta veća kada izvršni direktori ubedljivo prenose priču o promenama, jer zaposleni vole da čuju poruku „sa vrha“.

Komuniciranje teških tema je, takođe, deo posla lidera. Kada lideri pokažu svoju spremnost da odgovore na teška pitanja ili vode te razgovore, to poboljšava odnose tako što povećava njihov kredibilitet i poverenje kod ljudi, ali i podstiče dijalog kako bi se u realnom vremenu mogao dobiti uvid u to kako zaposleni primaju informacije, šta im je na umu i da li razumeju šta lideri govore. Sa druge strane, zaposlenima je direktan kontakt važan da steknu utisak da su saslušani i podržani od strane menadžmenta.

Veliki sastanci kao događaji koji informišu, angažuju i inspirišu zaposlene

Organizovanje velikih sastanaka sa zaposlenima je odličan način da se svi okupe na istom mestu i čuju vesti u isto vreme. Ovakva vrsta sastanaka promoviše dijalog i debatu, a lidere predstavlja u dobrom svetlu, kao otvorene za komunikaciju i razmenu mišljenja.

Ovde treba voditi računa da sastanak ne traje predugo i da se poštuje planirano vreme. Takođe, nakon sastanka, rezime, ključne poruke i odgovore na sva postavljena pitanja treba objaviti u korporativnim medijima, na Intranet portalu ili Newsletteru, kako biste bili sigurni da su sve poruke jasno prenete.

Mana ove vrste komunikacionog formata je što traži ozbiljnu logistiku, jer zaposleni na neko vreme napuštaju svoje radno mesto što može izazvati dodatne troškove. Na ovo dosta utiče da li je organizacija razuđena, da li imaju ofise i objekte u više gradova, proizvodne pogone čiji rad se ne može zaustaviti itd. Zamena za ovo može biti organizovanje tri ili više manjih sastanaka kako biste pokrili što veći broj ljudi, ukoliko niste u mogućnosti da ih sve okupite na jednom mestu.

Onlajn kurs “Interna komunikacija za početnike, ali i za one koji to nisu”

Glavni benefit i prednost direktne komunikacije leži u jačanju odnosa i prikupljanju povratnih informacija od zaposlenih, ali ima i drugih razloga zašto treba da odvojite vreme za direktnu komunikaciju sa svojim timovima, svojim zaposlenima. Jedan od njih je svakako prenošenje važnih informacija do zaposlenih. Pojaviti se lično na sastanku, pa makar i virtuelno, govori koliko je vam je stalo do pitanja o kojima se razgovara, ali i koliko je sve to vredno vašeg i njihovog vremena. Prisustvo lidera podiže “cenu” informacijama koje se prenose.

Mogućnost brze komunikacije i raznovrsnost modernih alata mogu lako potceniti moć i važnost komunikacije “licem u lice”. Na kraju, kada pravite komunikacioni plan, obavezno iskoristite ovaj isprobani kanal, lično ili onlajn, u najvećoj mogućoj meri, da biste podstakli povezivanje sa svojim timovima koje sigurno na kraju donosi rezultate.

 

 

You may also like