Vlada usvojila akcioni plan za sprovođenje programa digitalizacije u zdravstvu

by Vesna Lapčić

Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za period 2022 – 2023. godiine za spovođenje Programa digitalizacije u zdravstvenom sistemu Republike Srbije za period 2022 – 2026. godine koji sadrži aktivnosti razvoja digitalizacije u zdravstvenom sistemu radi povezivanja državnih, privatnih i vojnih zdravstvenih ustanova i doprinosi unapređenju kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, prioriteti Akcionog plana uključuju uspostavljanje jedistvenog laboratorijskog informacionog sistema za državne i privatne zdravstvene ustanove, omogućavaju autorizovan pristup zdravstvenih radnika zdravstvenim podacima pacijenata između ustanova, smanjuju nepotrebni angažman pacijenata time što se specijalistima omogućava slanje elektronskih uputa i elektronskih recepata, uvođenje elektronskog regulisanja bolovanja i drugih servisa od koristi građanima i zdravstvenom sistemu.

Ovim planom, dodaje se, predviđa se i unapređenje IT infrastrukture u zdravstvu, standardizacija u omogućavanju donošenja odluka koje su bazirane na podacima, razvoj novih tehnoloških rešenja za bezbedno skladištenje genetskih, radioloških i drugih zdravstvenih podataka i primena podataka za razvoj i upotrebu veštačke inteligencije u zdravstvu, kao i uspostavljanje moderne platforme za istraživanje i razvoj.

Akcioni plan je donet na osnovu Programa digitalizacije u zdravstvenom sistemu Republike Srbije za period 2022 – 2026. godine, zajedničkim radom stručnjaka Radne grupe Koordinacionog tela za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, koju su činili predstavnici Kabineta predsednika vlade, nadležnog i drugih ministarstava i drugih institucija i organizacija.

Related Posts