Pad proizvodnje u energetici i prerađivačkoj industriji

by Vesna Lapčić

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, bruto domaći proizvod je u drugom tromesečju 2022. ostvario međugodišnji realni rast od 3,9%, što je neznatno niže od fleš ocene međugodišnjeg rasta, koja je iznosila 4,0%.

Industrijska proizvodnja je u julu 2022. zabeležila međugodišnji pad od 1,6%, vođen padom u sektorima energetike (–5,6% međugodišnje) i prerađivačke industrije (–3,4% međugodišnje), dok je u sektoru rudarstva ostvaren rast (22,5% međugodišnje). U okviru prerađivačke industrije, smanjenje aktivnosti je zabeleženo u 19 od 24 grane, što je pre svega posledica smanjenja eksterne tražnje i iz zemalja zone evra, i vodećih azijskih zemalja. Najveći doprinos smanjenju aktivnosti prerađivačke industrije potekao je od proizvodnje osnovnih metala, proizvoda od gume i plastike, hemijskih proizvoda, metalnih proizvoda i odeće.

Posmatrano u periodu januar–jul ove godine, industrijska proizvodnja je ostvarila međugodišnji rast od 2,7%, vođen rastom sektora prerađivačke industrije (3,3% međugodišnje) i rudarstva (33,6% međugodišnje), dok je u sektoru energetike registrovan pad (–13,4% međugodišnje).

Pokazatelji uslužnih sektora zabeležili su povoljna kretanja. Promet u trgovini na malo je u julu 2022, u odnosu na isti mesec prethodne godine, realno porastao za 4,0%, dok je realni rast u periodu januar–jul iznosio 7,8% međugodišnje. Međugodišnje posmatrano, ukupan broj dolazaka turista u julu viši je za 24,3%, a ukupan broj noćenja turista za 5,5%. U periodu januar–jul 2022, međugodišnje posmatrano, ukupan broj dolazaka turista viši je za 55,0%, a broj noćenja turista za 33,0%.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, robni izvoz je u julu porastao za 19,7% međugodišnje, a robni uvoz za 16,1% međugodišnje. U okviru robnog izvoza, nastavljen je rast izvoza prerađivačke industrije, uz rast izvoza rudarstva, dok je rast robnog uvoza i dalje vođen pre svega uvozom energenata, uz visok uvoz industrijskih sirovina.

Prema Anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti u drugom tromesečju 2022. iznosila je 8,9%, što je za 2,2 procentna poena manje nego u drugom tromesečju prethodne godine. Takav rezultat predstavlja rekordno nisku stopu nezaposlenosti, ako se izuzme drugo tromesečje 2020. godine, kada je zbog pandemije i restriktivnih zdravstvenih mera traženje posla bilo znatno otežano.

Stopa zaposlenosti u drugom tromesečju iznosila je rekordnih 50,9%, što je za 2,6 procentnih poena više nego u istom tromesečju 2021. godine.

Foto: Unsplash

Related Posts