Ako ne primite sudski ili policijski poziv, nakon 15 dana pljušte kazne. Za svaki slučaj proverite eTabla!

by Vesna Lapčić

U poslednje vreme nekoliko građana nam se požalilo da su dobili kazne jer se nisu odazvali pozivu policiji ili sudu tvrdeći da im poziv nikada zapravo nije ni bio uručen. Naime, takve pošiljke moraju da se uruče lično, a ukoliko poštar ne nađe primaoca na adresi dužan je da ostavi isečak poziva u saduče kako bi mogao da se preuzme u Sudu.

„Nedavno nam je stigao poziv od Suda da je pokrenut zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv firme i ovlašćenog lica jer se nismo odazvali prethodnom pozivu. Navodno nam je poslat poziv za brzu vožnju na auto putu u kojem se navodi da možemo da platimo kaznu u iznosu od 10.000 dinara u roku od 8 dana i to polovinu iznosa, ili da prijavimo neko drugo lice ukoliko nismo mi upravljali vozilom. Kako nismo nikada primili taj poziv, niti našli u sandučetu isečak, ispalo je da smo napravili novi prekršaj – neodazivanje na poziv. Poštar je navodno dva puta u roku od dva dana pokušao da uruči poziv, a još nam je čudnije što je na toj adresi uvek neko prisutan, a na sandučetu je jasno istaknuto ime firme. Bilo kako bilo, sada moramo da platimo 50.000 kaznu za firmu i 6.000 za ovlašćeno lice. Oni imaju dokaz da je to uredno uručeno, a mi ne možemo da dokažemo da nikada od Pošte ništa nismo dobili“, priča jedna čitateljka portala.

Na koji način se pravilno primenjuje odredba člana 160. stav 1. i 2. Zakona o prekršajima (dostavljanje odsutnom licu)?
Ukoliko se na adresi gde se dostavljanje ima izvršiti niko ne zatekne, licu se u poštanskom sandučetu ili pribijeno na vrata, ostavlja obaveštenje da treba da ga preuzme u roku od 15 dana od dana pokušanog dostavljanja i sud čeka 15 dana da to lice pismeno preuzme u sudu. Ukoliko lice ne preuzme pismeno u roku od 15 dana, pismeno se ističe na oglasnoj tabli suda i sud dostavljanje smatra izvršenim po isteku roka od 8 dana od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda (od 20.02.2019. godine).

„Čekala sam neki poziv za sud zbog udesa i kako nismo bili kod kuće poštar je poziv veličine onog papirčića koji dobijamo za glasanje zakačio za ogradu. Srećom pa sam verovatno brzo nakon toga došla kući i našla papirčić u dvorištu jer ga je vetar odneo. Da nisam dobila bih kaznu za nepoštovanje suda i neodazivanje pozivu. Meni je zaista nečuveno da ne postoji neki pouzdaniji sistem isporuke tih važnih poziva“, priča drugi čitalac portala.

Još jedna čitateljka se požalila da je poštar takav poziv ubacio u komšijsko sanduče i da je imala sreće što ju je komšinica obevestila da se javi Sudu.

Ukoliko je neka kazna izrečena postoji Registar prekršajnih kazni . ovaj Registar pretražuje samo izrečene neplaćene novčane kazne, kao i neplaćene sudske troškove i druge novčane kazne koje je izrekao prekršajni sud.

Od 1. januara 2020. godine počela je sa radom elektonska oglasna tabla suda – eTabla, koju je uspostavilo Ministarstvo pravde u saradnji sa USAID Projektom „Vladavine prava“.

Na eTabli građani i pravna lica sada mogu da pronađu sva pismena iz izvršnog postupka, koja im nisu uspešno uručena lično od strane suda ili javnog izvršitelja.

Elektronska oglasna tabla zamenila je dosadašnje fizičke oglasne table po sudovima, čime je povećana odgovornost, transparentnost i efikasnost pravosuđa, a građanima i privredi omogućen brz i jednostavan uvid u sadržaje oglasnih tabli sudova na jednom mestu, odnosno na Internetu.

Međutim, trenutno na primer na zvaničnoj web stranici Prekršajnog suda u Beogradu stoji obaveštenje da oglasna tabla nije u funkciji.

Related Posts