Uvode se dve nove obavezne polise osiguranja

by Vesna Lapčić

Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je najavio da će biti uvedene dve nove obavezne polise osiguranja u građevinskoj oblasti.

Prva polisa je osiguranje od odgovornosti prema trećim licima koju će morati da obezbede svi investitori pre gradnje.

„Na taj načim želimo da zaštitimo građane jer smo imali nekoliko slučaja visokih šteta i urušavanja susednih zgrada. Osiguravači će procenjivati rizik“, istakao je Vesić.

Druga polisa bi pokrivala štetu nanešenu na lokalnoj infrastrukturi: putevima i trotoarima.

„Često investitori prilikom gradnje unište lokalnu infrastrukturu pa to rekonstruiše lokalna samouprava sredstvima svih građana. Te štete moraju da budu osiguranje“, rekao je Vesić na 30. Kopaonik biznis forumu.

On je dodao da svi treba da radimo na tome da se poveća svest o osiguranju. Posebno kada je reč o riziku od bujičnih poplava koji je najizraženiji. On je dodao i da infrastruktura treba da bude osigurana.

Related Posts