Kako da se lečite efikasno i povoljno?

by Vesna Lapčić

Kada se DZO koristi i kada se aktivira?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje se koristi uvek kada je zdravlje na neki način narušeno, i jedino pod tim uslovima osiguranje može da pokrije trošak lečenja.

Dakle, koristi se kada osoba ima tegobe, bol, neprijatnost i potrebna joj je medicinska usluga ili kada ima zakazanu kontrolu na osnovu ranijeg odlaska kod lekara, što mnogi korisnici ne znaju, odnosno misle da se može koristiti i preventivno. Preventivno se može otići na sistematski pregled ako je ugovoren kroz polisu osiguranja.

Kako se koristi DZO?

Kada dođe do tegobe, zove se Medicinski kontakt centar kako bi se zakazao pregled u ustanovi po izboru osiguranika. Samo neke kuće daju opciju da osiguranik sam zakaže pregled direktno u ustanovi koja je u Mreži zdravstvenih ustanova izabrane osiguravajuće kuće.

Kada se obavi pregled, potpisuje se obrazac koji je i potvrda o izvršenoj usluzi. Ukoliko postoji učešće (participacija) osiguranika u trošku, ono se plaća na licu mesta.

 Da li DZO pokriva i hronične bolesti zaposlenih?

Visok krvni pritisak (hipertenzija), problemi sa štitnom žlezdom, ginekološki problemi i slično zdravstveni su problemi sa kojima se danas suočavaju i sve mlađi ljudi. Većina osiguravača u Srbiji pokriva (u potpunosti ili delimično) kontrolne preglede i analize u vezi sa hroničnim bolestima, kao i njihovo dalje lečenje. Velike su razlike u načinu na koji ih osiguravači tretiraju u smislu limita, a pokazalo se da to itekako utiče na zadovoljstvo krajnjeg korisnika – osiguranika.

Koja je razlika između vanbolničkog i bolničkog lečenja?

 Najčešće se ugovaraju paketi sa pokrićem vanbolničkog lečenja, što podrazumeva sve što možete obaviti u jednom domu zdravlja: pregled kod lekara specijalista, kontrole, laboratorijska ispitivanja i analize, dijagnostika, primarne ambulantne intervencije…
Ako se ugovori pokriće bolničkog lečenja, to podrazumeva mogućnost zauzimanja bolničkog kreveta duže od 24 sata. Tu nije reč samo o operacijama, već se na bolničkom lečenju može ostati i zbog nekih dodatnih ispitivanja (testova, analiza, dijagnostike).

Da li se zdravstvena zaštita za trudnice posebno ugovara?

Većina osnovnih paketa sadrži preglede i dijagnostiku u trudnoći, dok viši paketi najčešće pokrivaju i trošak porođaja. Ovo pokriće se pokazalo kao korisno zaposlenima koji odluče da uključe članove porodice u osiguranje.

Koja su još dodatna pokrića koja se mogu ugovoriti?

Vanbolničko lečenje je osnovno pokriće koje se mora ugovoriti. Nekada se u sklopu osnovnog pokrića nalaze i bolničko lečenje i zdravstvena zaštita trudnica.

Dodatno se još mogu ugovoriti i: sistematski pregled, fizikalna terapija, lekovi na recept, oftamologija, stomatologija.

Koliko osiguravača u Srbiji nudi DZO?

DZO je osiguranje koje ima rast veći od 25% poslednje četiri godine, pa je sve više osiguravajućih kuća koje ga plasiraju na tržište: Generali, Uniqa, WSO, Triglav, Dunav, DDOR, Milenijum, Sava i Globos.

 Kolika je Mreža zdravstvenih ustanova i kakva je pokrivenost u manjim mestima?

 U zavisnosti od osiguravača, mreža može imati i do 700 klinika rasprostranjenih po celoj RS. I manja mesta su pokrivena ukoliko postoje ustanove koje odgovaraju standardima i koje imaju interes da pristanu na dogovorene niže cene u odnosu na svoj zvanični cenovnik usluga.

Šta ne pokriva DZO polisa?

 Isključenja u osiguranju se prevashodno odnose na lečenje težih prethodnih zdravstvenih stanja, npr: Alchajmer, tumori mozga, multiple skleroza, itd. DZO ne pokriva estetske intervencije koje ne utiču na zdravlje samog osiguranika. Takođe, ukoliko dođe do povrede usled bavljenja ekstremnim sportovima, lečenje takvih povreda je isključeno.

Da li DZO podrazumeva lečenje usled zaraze Korona virusom?

Samo jedna osiguravajuća kuća pokriva lečenje usled Corona virusa. Svakako, kod ostalih je pokriven prvi pregled, tj. sve do dijagnostikovanja Covid-19 kod osiguranika.

Na sajtu Osiguranik.com  možete u dva klika dobiti informacije o ceni i detaljima za osnovni, srednji i premijum paket.

Related Posts