Digitalni ESG index zdravlja: Kompanije moraju da budu proaktivnije ako žele da prežive

by Vesna Lapčić

Kada je u pitanju ESG, organizacije moraju da budu proaktivnije ako žele da prežive, zaključak je konsultantske kompanije za menadžment Kearney – koja je objavila svoj Digitalni ESG indeks zdravlja (Digital ESG Health Index) kako bi pomogla organizacijama da procene svoj napredak u pogledu održivosti.

Kompanije su suočene sa dvostrukim izazovima: digitalnom transformacijom i održivim poslovanjem. U izveštaju se navodi da podaci i veštačka inteligencija mogu da se koriste za sprovođenje ESG poslovanja.

AI je vredno oružje u ESG bici zahvaljujući svojoj sposobnosti da analizira ogromne količine podataka, što omogućava preduzećima da se pridržavaju propisa i transformišu sopstveno poslovanje.

Digital ESG Health Index je alatka za benchmarking koja procenjuje zrelost kompanija u tri oblasti:

  1. Strateško razmišljanje
  2. Tehnološke inovacije
  3. Operativna adaptacija

Kearney je objavio nalaze Digitalnog ESG indeksa zdravlja 100 organizacija koje su preduzele samoprocenu i evo rezultata:

Nalazi pokazuju da se 2023. godine samo tri odsto organizacija klasifikovano za lidere u digitalnom ESG-u. Većina je u sredini odnosno krenuli su na svoje ESG putovanje, do 13 odsto zaostaje na tom putu.

Kada je u pitanju strateško razmišljanje, 92 odsto je reklo da ima definisanu ESG viziju, a 86 odsto ima specifične ciljeve i metrike.

Više od 85% kompanija kaže da je poštovanje propisa i ispunjavanje standarda izveštavanja prioritet, dok samo 36% vidi poslovnu transformaciju zasnovanu na održivosti kao konkurentsku prednost.

Kearney veruje da postoje dve ključne komponente uspeha u ovom kontekstu – korišćenje inovativnih tehnologija i prilagođavanje operacija.

Nekih 61% ulaže u digitalna rešenja kako bi ostvarili svoje ESG ambicije.

Kearney kaže da postizanje operativne zrelosti zavisi od četiri faktora.

1. Uvođenje međufunkcionalnih timova

2. Prelazak na agilne načine rada

3. Definisanje jasnih uloga i odgovornosti

4. Efikasno upravljanje podacima

 

Related Posts