Šta je potrebno za otvaranje ordinacije i koliko to košta?

by Vesna Lapčić

Postoje različiti vidovi privatne zdravstvene prakse, a za svaki od njih postoje određeni zahtevi koji moraju biti ispunjeni kako biste mogli da registrujete i otvorite ordinaciju.

Osnivanje svake vrste biznisa predstavlja svojevrsnu investiciju, bez obzira na delatnost u okviru koje se biznis započinje. Međutim, svaka delatnost ima posebne zahteve. Pa tako, u okviru zdravstva postoje određena pravila koja se moraju ispuniti, od stručnog kadra koji se zapošljava, do prostora i opreme.

U nastavku teksta saznajte šta vam je potrebno kako biste otvorili svoju ordinaciju, kao i koliko sam proces otvaranja ordinacije košta.

Koliko zaposlenih morate imati kako biste otvorili ordinaciju?

U svakoj ordinaciji mora biti zaposlen bar jedan lekar, a postoje određeni vidovi zdravstvene prakse koji po zakonu dozvoljavaju da to bude samo osnivač prakse, bez dodatnog kadra. To su na primer odinacije opšte stomatologije i opšte medicine, kao i specijalističke ordinacije ne-hirurških oblasti.

Ukoliko se pak bavite hirurškom medicinom ili stomatologijom, morate imati zaposlenog bar još jednog radnika, sa završenom minimum srednjom stručnom spremom.

Međutim, vođenje biznisa nije lako, te ćete pored silne administracije i drugih obaveza verovatno vrlo brzo uvideti potrebu za zapošljavanjem dodatnog osoblja.

Ukoliko se odlučite da vam je potrebna pomoć u radu, kao osnivač i vlasnik privatne prakse dužni ste da zaposlite kvalifikovan kadar kome ćete redovno isplaćivati platu i uplaćivati doprinose. Osim toga, svojim zaposlenima morate obezbediti i opremu za rad, koja između ostalog uključuje i uniforme.

Ako svojim zaposlenima želite da obezbedite udoban i siguran rad, morate uložiti u medicinske uniforme za osoblje ambulante. Prilikom odabira usredsredite se na kvalitet, jer će uniforme izrađene od kvalitetnih i izdržljivih materijala vašem osoblju obezbediti udoban rad, a vama uštedeti budžet na duge staze.

Koju opremu treba obezbediti za adekvatan rad ordinacije?

Osim uniformi u kojoj će vaše osoblje obavljati svoje radne zadatke, nepohodno je obezbediti i niz dodatne opreme. Ova oprema omogućiće kvalitetno i nesmetano pružanje zdravstvene nege i brige o zdravlju, te osposobiti odabran prostor za obavljanje zdravstvene prakse.

Oprema koja vam je potrebna zavisi od toga da li osnivate ordinaciju opšte ili specijalističke medicine. Ukoliko je u pitanju specijalistička ordinacija, neophodna oprema razlikovaće se prema grani medicine kojom ćete se baviti, jer svaka od njih ima svoje zahteve.

Ono što je važno znati jeste da oprema ne mora biti nova, već može biti i polovna. Međutim, u slučaju polovne opreme morate imati potvrdu o njenoj ispravnosti.

Koji je proces osnivanja ordinacije i koja dokumenta su vam potrebna?

Otvaranje ordinacije za sobom povlači mnogo dokumentacije, kao i određene troškove. Od dokumentacije, potrebni su vam pre svega:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • uverenje o položenom državnom ispitu
  • licenca
  • dokaz da ste upisani u imenik nadležne komore
  • potvrda da niste zaposleni

Takođe, tu su i dodatna dokumenta kao što su fotokopija lične karte, skice poslovnog prostora, atesti za opremu, uverenje od suda da nemate zabranu rada, kao i odgovarajuća dokumenta o zaposlenima.

Nakon što ste prikupili svu neophodnu dokumentaciju, potrebno je da podnesete zahtev za izlazak zdravstvene inspekcije na teren, kako bi ona proverila da li su ispunjeni svi uslovi za bezbedan rad. Ukoliko je sve kako treba, biće vam izdato rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti. Tek nakon toga možete podneti prijavu u agenciji za privredne registre.

Troškovi i porezi – koliko košta otvaranje oradinacije?

Troškovi osnivanja ordinacije uključuju pre svega troškove za atestiranje opreme, kao i pribavljanje i overu sve neophodne dokumentacije. Zatim, tu su i taksa za izlazak zdravstvene inspekcije na teren i registrovanje ordinacije u agenciji za privredne registre.

Takođe, obavezni ste da posedujete fiskalnu kasu, te ćete morati da da uračunate i troškove kupovine fiskalne kase. U proseku, svi ovi troškovi mogu vas izaći oko 500 evra.

Što se poreza tiče, iznos koji ćete godišnje morati da izdvojite za plaćanje poreza i doprinosa zavisi od poreskog režim za koji se odlučite. U svakom slučaju, dobra vest je to da je privatno zdravstvo izuzeto od plaćanja PDV-a, te nećete imati obavezu da ga plaćate, jer sve što kupujete za ordinaciju već ima uračunat PDV.

Takođe, ukoliko nemate svoj prostor i opremu već plaćate zakup, porez na njih je 20% od cene koju ste definisali ugovorom o zakupu.

Kao što ste mogli da primetite, u otvaranje privatne ordinacije ne treba ulaziti bez određenog kapitala. Preduzetnici imaju mnogo izdataka, kako na početku, tako i kasnije tokom rada, a jedan od njih je i isplaćivanje zaposlenih.

Na polju privatne zdravstvene prakse postoje posebna pravila za osnivanje, kao i posebni zahtevi za rad ordinacije. Detaljne informacije o uslovima koji moraju biti ispunjeni možete pronaći u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Foto: Unsplash

Related Posts