Industrijska proizvodnja zabeležila međugodišnji rast od 9,1%

by Vesna Lapčić

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja u junu 2021. zabeležila je međugodišnju stopu rasta od 4,4%, vođena rastom u prerađivačkoj industriji, koja je međugodišnje povećana za 6,3%. U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležen u 17 od 24 grane, pri čemu je najveći pozitivan doprinos potekao od proizvodnje predmeta od gume i plastike, motornih vozila, ostalih saobraćajnih sredstava i električne opreme. S druge strane, u sektorima rudarstva i energetike zabeleženo je međugodišnje smanjenje aktivnosti u junu (–2,6% i –3,2%, respektivno), saopštila je NBS.

U periodu januar–jun ove godine, industrijska proizvodnja je zabeležila međugodišnji rast od 9,1%, vođen rastom sektora prerađivačke industrije (10,2%), energetike (8,4%), dok je sektor rudarstva zabeležio neznatan pad (–0,2%).

Istovremeno, nastavljen je i oporavak uslužnih sektora. Promet u trgovini na malo u junu 2021, u odnosu na isti mesec prethodne godine, zabeležio je realni rast od 5,8%, dok je realni rast u prvih šest meseci iznosio 11,6% međugodišnje. Kada je reč o turizmu, ukupan broj dolazaka turista u junu viši je za 48,4% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 39,3%. Na nivou prve polovine godine, ukupan broj dolazaka turista viši je za 26,7% međugodišnje, a broj noćenja turista za 22,5% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz je u junu ostvario međugodišnji rast od 29,0%, a robni uvoz međugodišnji rast od 34,0%. U periodu januar–jun 2021, u odnosu na isti period prethodne godine, robni izvoz ostvario je rast od 28,5% međugodišnje, a robni uvoz rast od 21,0%, što je znatno doprinelo smanjenju deficita tekućeg računa od početka godine.

Foto: PIxabay.com

Related Posts