Frilenseri dobijaju portal za prijavu poreza, prijave na Obrascu počinju danas

by Vesna Lapčić

Ministarstvo finansija, Poreska uprava (PU) i Nacionalna alijanska za lokalni ekonomski razvoj (NALED) tokom drugog godišnjeg kvartala pokrenuće Portal „Frilenseri“. Radnici na internetu, odnosno frilenseri preko njega će moći da izmire svoje poreske obaveze, piše Nova ekonomija.

Kako se objašnjava, putem tog portala će svi građani koji ostvaruju prihode pružajući usluge drugom domaćem ili stranom fizičkom licu, odnosno stranom preduzetniku ili firmi moći da prijave i izmire poreske obaveze.

Kako bi od aprila trebalo da podnesu poresku prijavu za prvi kvartal, resorne institucije odobrile su da frilenseri to mogu da urade tek po uspostavljanju portala, bez zaračunavanja kamate.
To je najavljeno na sastanku predstavnika Ministarstva finansija i PU sa predstavnicima udruženja frilensera, kao i predstavnika Vlade Srbije.
Frilenseri koji to žele, prijavu mogu da podnesu već u aprilu na postojećoj PP OPO prijavi ili da sačekaju početak rada portala i novu PP OPO-K prijavu.

„Od 3. aprila frilenseri mogu da podnesu poresku prijavu za prihode ostvarene u prvom kvartalu 2023. tako što će podneti prijavu na Obrascu PP OPO, a o načinu podnošenja ove prijave biće dato posebno objašnjenje“, istakao je pomoćnik ministra finansija Dragan Demirović.

Prema njegovim rečima, s obzirom na to da će se u roku od 30 dana po sticanju tehničkih uslova za prvi kvartal moći podneti poreska prijava na Obrascu PP OPO-K, očekuje se da će najveći broj poreskih obveznika iskoristiti tu mogućnost.

„To će biti značajno lakše i brže, a prijave podnete u ovom roku se smatraju blagovremenim“, dodao je Demirović.

Dragan Agatunović iz Poreske uprave naglasio je da će nova PP OPO-K prijava biti jednostavnija i zahtevaće unos tri grupe podataka.

„Pored osnovnih ličnih podataka, frilenseri će unositi samo ukupan iznos prihoda ostvarenog u kvartalu, obeležiti da li su zdravstveno osigurani po nekom drugom osnovu i na kraju odabrati jedan od dva modela samooporezivanja. I to će im biti olakšano jer će na portalu moći da otvore nalog i vode evidenciju o svim uplatama tako da će i te informacije moći da unesu u prijavu“, rekao je Agatunović.

Kako dodaje, portal će im prihode ostvarene u stranoj valuti automatski preračunavati u dinarsku protivvrednost, a na kraju će dobiti jednu uplatnicu sa QR kodom za brzo plaćanje

Za razvoj portala obezbeđena je stručna i tehnička podrška NALED-a kroz projekat za podršku inovacijama i visokotehnološkom preduzetništvu StarTech.

Portal će biti dostupan na adresi frilenseri.purs.gov.rs, saopštio je Dušan Vasiljević, direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u i dodao da su novim modelom oporezivanja frilenseri dobili poreski tretman značajno povoljniji nego do sada.

„Više desetina hiljada građana će u prvoj fazi na portalu dobiti niz korisnih alata kao što je test procene koji pokazuje da li ih propisi zaista prepoznaju kao frilensere“, rekao je Vasiljević.

Kako je najavio, biće dostupan informativni kalkulator za izračunavanje poreza, kao i detaljni vodič.

„U narednoj fazi moći će posredstvom portala da se prijave na osiguranje i da podnesu poresku prijavu. Drago nam je da posle gotovo dve godine imamo rešenje usaglašeno sa udruženjima frilensera i da smo među prvima u regionu regulatorno uredili njihov rad zbog čega su i pojedine susedne zemlje počele da se raspituju o preuzimanju našeg modela“, dodao je Vasiljević.

StarTech je trogodišnji projekat kompanije Philip Morris za promociju inovacija i tehnološkog razvoja u Srbiji, koji sprovodi NALED u saradnji s Vladom Srbije.

Related Posts