Bez cilja se ne ulazi u projekte

by Vesna Lapčić

Dragoljub Damljanović, predsednik SAM-a i direktor Razvojnog centra Schneider Electric, kao i Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora i CEO  Generali Osiguranja koje je i glavni partner SAM Akademije održali su predavanja polaznicima SAM Akademije. Ključne poruke su u nastavku:

  • Definisanje strategije – početak svakog biznisa. Bilo da je reč o korporativnoj, funkcionalnoj ili strategiji kojom želimo da plasiramo neki novi projekat ili proizvod – najvažnije je da na početku definišemo cilj. Korporativne strategije imaju svoje misije, vizije i ciljeve, uglavnom organizovan pristup, bez iznenađenja i sa manje-više očekivanim rezultatima, što je u neku ruku olakšavajuće za menadžment. Druga vrsta strategija, daje lokalnim ekipama okvir prilagođen lokalnim tržištima, sa puno slobode, što ima i svoje prednosti ali i mane i mnogo više odgovornosti. Takođe postoji i treći pristup, a to je kombinacija ova dva sistema. Brojni primeri pokazuju da kombinacije pristupa multinacionalnih korporacija koje su se prilagodile lokalnom nivou daju slobodu da se primenjuje, najbolje od svega. Postoje razne vrste strategija, ali zajedničko im je da bez definisanog cilja ne treba ulaziti ni u kakve projekte.

 

  • Biti dobar igrač u ovim turbulentnim vremenima često podrazumeva agilnost, odnosno našu mogućnost za brzo prilagođavanje novonastalim situacijama. To je ponekad teško ostvarivo za velike korporacije i sisteme, ali je to ono čemu treba da teže, da, plastično objašnjavajući, nateraju slona (korporacije, velike kompanije, sisteme…) da se kreće kao vidra. Da pliva brzo i vešto izbegava prepreke. To je današnji imperativ i od toga zavise poslovni rezultati.

 

  • Sve polazi od kupca – Pre ulaska u sam projekat i pri definisanju strategije u centar se stavlja kupac, bez toga nema ni suštine dobre strategije. Ukoliko se temeljno ne ispita tržište teško će se adekvatno odgovoriti na zadati cilj. Polazeći od želja kupaca u strategiju se uključuje ispitivanje tržišta, konkurencije, ponude, kanala prodaje, uključivanje partnera, komercijalna politika, geografsko područje na koje želi da se plasira proizvod. Pored toga veliku ulogu igra i koliko je proizvod dostupan kupcu, kako je dizajniran i koliko je primenjiv. Tome takođe treba dodati i spoljašnje faktore – ekonomsku situaciju, tehnologiju, trenutni politički okvir i kao jedan od najvažnijih faktora današnjice važnost ekologije, odnosno održivost kao imperativ današnjice.

 

  • Uspeh novog biznisa – uspešan proizvod – uslov da jedan proizvod zaživi i doživi uspeh na tržištu jeste da se u isto vreme poklope 3 stvari: ideja, koja je nastala ispitivanjem želje kupaca i tržišta, infrastruktura i zakonska regulative kojom će biti obuhvaćeno plasiranje novog proizvoda.  Ukoliko bilo šta od toga nedostaje uspeha nema i čeka se neko buduće vreme kada će se preklopiti ovi preduslovi.

 

  • Sve polazi od ljudi, odnosno od zaposlenih – Oni su karika od koje sve polazi i ulaganje u njih od velikog je značaja za svaku kompaniju. Tim koji je motivisan i ima slobodu, kreće se napred, daje rezultate i preko zadatih okvira. Ljudi, zaposleni jedino prave razliku, jer i kada su od starta postavljene dobre strategije, loš tim ih nikada neće dobro primeniti, dok će čak i loše strategije dobar tim promeniti, unaprediti i kompaniju voditi ka uspehu. Zato nikada ne treba štedeti na zaposlenima. Jedino tim ispunjen entuzijazmom može da bude produktivan i doprinese napretku posla.

 

  • Poslovna kultura predstavlja onu finu razliku između dobrih i loših kompanija. Određeno poslovno ponašanje koje bi trebalo da bude zajedničko svim zaposlenima u okviru jedne kompanije, utiče na njenu refleksiju u okruženju. Slika o kulturi ponašanja u određenoj kompaniji, stvara se upoznavanjem sa prvim zaposlenim do poslednjeg u nizu. A ta kultura formira se od vrha i ide ka svakom zaposlenom ponaosob. Sve one vrednosti kojima jedna kompanija teži, moraju da se osećaju  i poslovno žive zajedno.

 

Related Posts