Vladimir Kecić: U Australiji poslovna hijerarhija nestaje, a reč menadžer se iskorenjuje

by Vesna Lapčić

Vladimir Kecić je rođen u Beogradu 1982. godine, u kojem je boravio do kraja osnovne škole kada se sa porodicom  polovinom devedesetih godina prošlog veka seli u Velington, na daleki Novi Zeland . U Velingtonu završava srednju školu, a potom i Viktorijin Univerzitet, smer „Dizajn i arhitektura“. Nakon toga, početkom dvehiljaditih se sa porodicom seli u Australiju, grad Brizbejn, gde i danas boravi sa suprugom i dvoje dece.

Kako ste otišli baš na Novi Zeland?

Tokom burnih devedesetih, roditelji odlučuju da usmere sav fokus i energiju u pokušaju da svojoj trojici sinova pruže adekvatniju budućnost van granica Srbije. Odlučili su da odemo na Novi Zeland za koji su dobili iseljeničke papire. Naime, Novi Zeland je u tim momentima imao potrebu za kvalifikovanim kadrom, a otac je inženjer geodezije te im je to zanimanje bilo prihvatljivo i potrebno. Osnovnu školu sam završio u Beogradu, srednju školu i fakultet u Velingtonu na Novom Zelandu, a biznis masters studije u Brizbejnu, Australiji gde smo se kasnije preselili.

Mnogi kada pomisle na Australiju (iz pozicije Evrope) pomisle i na reč „daleko“. Je li za vas Australija daleko?

Kada uporedimo kompletnu paradigmu i sistem razmišljanja sada sa onim od pre 20 i više godina, Australija postaje neosporno bliskija iz više aspekata: razvoja telekomunikacija, avio saobraćaja i slično. Moglo bi se reći da je ona, u tom kontekstu, neuporedivo bliže nego što je to bilo ranije.

U realnosti je nešto drugačije. Ispričaću kratku anegdotu. Kada sam nedavno poslovno putovao iz Beograda u Istanbul, pitali su me koliko traje let i na odgovor da se do Istanbula leti 1:45 minuta bilo je komentara da je to „mnogo sedenja“. Lavina iznenađenja je tek izazvala informacija da iz Beograda za Brizbejn letim više od 20 sati (bez uračunatog duty free šopinga). Znači, bez obzira na sve, ipak je Australija daleko. 😊

Vi ste na poziciji globalnog lidera u multinacionalnoj kompaniji General Electric. Šta je bilo najvažnije da biste stigli na tu poziciju?

Najvažnije je biti osetljiv na status kvo, na oduvek prisutni aktuelni socijalno društveni kontrast koji je podložan različitim vidovima manipulacije i ograničenja.

Šta su, prema vašem mišljenju, karakteristike dobrog menadžera u 21. veku?

Prilagodljivost promenama i pronalaženje svrhe umesto zadovoljstva u uticaju kao takvom.

Kako biste opisali poslovnu kulturu u Australiji? Postoje li neki zanimljivi poslovni običaji?

Poslovna hirearhjija je na izdisaju, pokušavamo zaposlenima da usadimo svest autonomije i odgovornosti potencirajući svrhu onoga što rade. Reč, „menadžer“ je koliko toliko iskorenjena u privatnom korporativnom sektoru, dok se još može čuti u državnim institucijama koje se teže prilagođavaju novom „future normal“.

U kojoj meri je Australija podsticajno okruženje za preduzetništvo i da li se takva sklonost razvija kod mladih?

Da, u velikoj meri, ali tu najviše uticaja i dalje imaju roditelji/staraoci dece koji utiču na kognitivnu svest adolescenata/mladih u vremenu gde smart tehnologija preovladava, pa i u sferi preduzetništva.

Da li se u Australiji govori o globalnoj krizi, potencijalnoj recesiji? Kakva je trenutno ekonomska situacija iz ugla pojedinca?

Australija, iako geografski izolovana, vrlo blisko ekonomski prati Ameriku i Kinu. S tim u vezi, nije moguće izostaviti njenu podložnost potencijalnoj recesiji 2023/24.  Ovo je tema za duže diskusije, ali ako izuzmemo makroekonosmki aspekat, osetna su previranja i nepredvidljivost za pojedinca u pogledu održivog životnog standarda.

Kada biste sumirali, kakva je Australija za život, a kakva za rad?

Ako uzmemo u obzir Srbiju i zemlje iz regiona, neuporedivo je sređenije kao i u mnogobrojnim drugim zemljama sveta što nije nikakva novina. Ali, ko želi da stvara porodicu, da se edukuje, da radi, nisu, bar ja tako mislim, potrebni nikakvi parametri i analize, sve je do čoveka i ličnih potreba. Magičan broj, recept za životni model ne postoji, sve je do pojedinca i prohteva bez obzira na lokaciju pa je tako i u Australiji.

Živite u multinacionalnoj zemlji i okruženju. Koliko vas to lično usrećuje? Imate li kontakta sa zajednicom sa ovih naših prostora koja je mnogobrojna u Australiji? Kakav je generalno društveni život u toj zemlji?

Društveni život je onakav kakav odgovara pojedincu, kao i u bilo kom drugom gradu na svetu privući ćes energiju koja ti odgovara. Lično, biram društvo koje odgovara mojoj ličnoj ideologiji u stvaranju boljeg sutra bez obzira na socijalne odnosno  društvene podele.

 

Related Posts