Uvođenje elektronskih faktura doneće preduzećima milionske uštede

by Vesna Lapčić

Uvođenje elektronskih faktura doneće preduzećima u Srbiji milionske uštede, a državi efikasniju kontrolu i naplatu poreza, izjavio je Bojan Stanić iz Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije.

Vlada Srbije donela je tri uredbe i tri pravilnika na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju, koji počinju da se primenjuju 1. januara 2022. godine.

Tim povodom Stanić ocenjuje da će uvođenje e-fakture doneti uštede privredi s obzirom na to da se kroz Centralni registar godišnje evidentira i do četiri miliona faktura, koje će se ubuduće izdavati, primati, slati i čuvati digitalno.

„Iz ugla privrede posebno je važno da što će novi digitalni sistem fakturisanja učiniti bržim, efikasnijim, transprentnijim i sigurnijim međusobna plaćanja unutar privatnog, ali i sa javnim sektorom, što bi trebalo da donese bolju naplatu potraživanja, veću likvidnost, ubrzanje poslovnih tokova i smanjenju sive ekonomije i nelojalne konkurencije“, istakao je Stanić.

Mihailo Janković, generalni direktor MK Grup navodi da su još 2019. godine pokrenuli proces digitalizacije faktura u kompanijama članicama, Karneks i Agrogloub, hotelima Šeraton i Grand, a u naredna dva meseca će ova usluga biti dostupna u kompaniji Sunoko i u agrarnim kompanijama u sastavu Grupe.

„Uvođenje elektronskih faktura svakako će doprineti velikim uštedama na administrativnim i operativnim troškovima, povećanju efikasnosti i ubrzanju procesa, što je posebno važno za velike sisteme poput MK Group koja godišnje obradi oko 700 hiljada faktura. Imajući u vidu koliko je to manje upotrebljenog papira na nivou privrede, značajan je doprinos očuvanju životne sredine“, kaže Janković.

Kompanija Imlek ima godišnje oko 1,3 miliona izlaznih faktura koje idu svakodnevno ka oko sedam hiljada kupaca. Broj ulaznih faktura je oko 50 hiljada od oko četiri hiljade dobavljača.

„Uvođenje elektronske fakture će automatizovati proces evidentiranja ulaznih faktura i značajno povećati kontrolu nad podacima i poslovnim promenama u oba procesa. U nekoj manjoj meri može doći i do smanjenja troškova administracije – papir, obrada, čuvanje. Svakako, glavna prednost jeste potpuna kontrola nad poslovnim procesom prodaja – nabavka i usklađenost sa poslovnim partnerima u tim promenama”, kažu u Imleku.

Zakon o e-fakturama će se primenjivati u fazama: od 1. januara 2022. e-fakture koristiće privreda kada ih dostavlja javnom sektoru ili kada ih razmenjuju dva subjekta unutar javnog sektora. Od jula 2022. e-fakture biće u primeni kada javni sektor dostavlja račun privatnom sektoru i od kada će subjekti privatnog sektora biti u obavezi da primaju i čuvaju elektronske fakture, a od 1. januara 2023. izdavanje elektronskih faktura biće obavezno i za privatni sektor u međusobnim transakcijama.

Foto: Pixabay.com

Related Posts