Usvojene kvote za izvoz peleta

by Vesna Lapčić

Vlada Srbije usvojila je inicijativu članica Privredne komore Srbije (PKS) i do kraja januara 2023. odobrila kvotu za izvoz peleta u visini od 24.000 tona.

PKS je 23. novembra uputila vladi inicijativu domaćih proizvođača peleta okupljenih u Grupaciju za obnovljive izvore energije da omogući izvozne kvote u periodu važenja Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju, odnosno do 31. januara 2023. Na sastanku predstavnika privrede, Komore, nadležnih ministarstava, kabineta predsednika i premijerke, razmatran je zahtev PKS, izvozne mogućnosti, stanje zaliha i snabdevenost domaćih potrošača i postignut je dogovor da se omogući izvoz peleta.

Ova odluka Vlade Srbije doneta je u pravo vreme, u trenutku kada su se potrošači snabdeli potrebnim količinama svih vrsta ogreva pa i peleta i kada se javljaju određeni viškovi i zalihe kod proizvođača. Pelet se i dalje traži u Evropi i zamljama u regionu, cene su više, a odobrene količine za izvoz neće ugroziti snabdevnost srpskog tržišta ovim energentom, ističe Ljubinko Savić, sekretar Udruženja za energetiku i rudarstvo PKS.

Novac od izvoza biće usmeren na podmirivanje već nagomilanih troškova, isplatu dobavljačima sirovine, plaćanje energenata i plate zaposlenima. Ova mera pozitivno će imati efekte i na ino kupce, partnere u inostranstvu koji su strpljivo čekali otvarnje, dodaje Savić.

Podseća da je ova godina bila teška i puna izazova za proizvođače peleta u Srbiji, jer su nasleđeni problemi sa kraja prošle godine, a duga zima onemogućila je seču i izvlačenje sirovine iz šuma i manje i neredovne isporuke drveta za proizvodnju. Energetska kriza uticala je na povećanje cena i troškova proizvdnje i goriva za transport, što je negativno uticalo na poslovanje proizvođača peleta, a regulisane cene i zabrana izvoza koji su stupili na snagu u avgustu 2022. dodatno su otežali poslovanje proizvođača peleta i njihovo redovo funkcionisanje.

Foto: Pixabay.com

Related Posts