Za devet meseci povećan je obim poslovanja, dobit na prošlogodišnjem nivou

by Vesna Lapčić

Triglav Osiguranje, Beograd povećalo je ukupnu premiju u devet meseci 2022. godine za 13 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, na iznos od 62,1 miliona evra. Premija u životnim osiguranjima je opala za 9 odsto, usled smanjenja udela bankokanala, dok je u neživotnim osiguranjima porasla za 15 odsto.

U prvoj polovini ove godine Društvo je povećalo svoje tržišno učešće na 7,5 odsto (rast od 0,1 procentna poena) i zadržalo peto mesto na srpskom tržištu, na kojem posluje 16 osiguravajućih društava. Rast premije Triglav Osiguranja, Beograd u prvom polugodištu 2022. godine bio je veći od rasta tržišta osiguranja u Srbiji za 1,5 procentnih poena.

„Triglav grupa kontinuirano ostvaruje stopu rasta premije veću od stope rasta tržišta osiguranja u Srbiji. Uprkos geopolitičkim dešavanjima koja utiču na makroekonomske i inflatorne pritiske poslovnog okruženja, Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd uspešno realizuje stratešku orijentaciju i ciljeve ka kreiranju sigurnije budućnosti za sve zainteresovane“ – istakao je dr Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

Grupa Triglav je u ovogodišnjim zaoštrenim uslovima poslovanja ostvarila dobre devetomesečne rezultate. U odnosu na isti period prošle godine povećala je ukupne prihode za 10 posto na 1.241,1 miliona eura, ostvarila povoljnu vrednost kombinovanog koeficijenta od 89,5 posto i ostvarila 89,2 miliona eura dobiti pre oporezivanja, što je 3 posto manje nego u istom periodu prošle godine. Ove godine na to su uticali povećan obim poslovanja, uspešno upravljanje inflatornim pritiscima i drugim uticajima iz okruženja, kao i intenzivniji odštetni zahtevi i negativni prinosi na finansijska ulaganja. Grupa je zadržala svoju finansijsku snagu uz adekvatnost kapitala u ciljanom rasponu. Procenjuje da će ove godine ostvariti planiranu godišnju dobit, ali istovremeno upozorava, da su rizici ostvarivanja ciljane dobiti značajno povećani zbog negativnih uticaja iz poslovnog okruženja. U narednoj godini očekuju je veoma zaoštreni uslovi poslovanja, u kojima će dosledno sprovoditi svoje razvojne strateške aktivnosti, povećavati obim poslovanja, zadržati finansijsku snagu i poslovati sigurno i profitabilno.

Related Posts