Uskoro nove usluge u privatnim zdravstvenim ustanovama o trošku RFZO

by Vesna Lapčić

„Postoji plan da se još neke usluge prebace na privatni sektor, potreba svakako postoji naročito sada tokom pandemije. Procedura je takva da Fond prvo preporuči koje su to usluge, a Batut radi procenu i ocenjuje kapacitete. Tek nakon njihove procene te usluge mogu da se prebace na privatni sektor. Dosadašnja saradnja je odlična. Da podsetim, prvo smo omogućili da se u privatnim ustanovama o trošku Fonda radi dijaliza, zatim vantelesna oplodnja, zatim hiperbarična komora, pa katarakta“, rekla je Sanja Radojević Škodrić, v.d. Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje na 5. Srpskim danima osiguranja.

Problem sa kojim su se susreli su cene koje su više kod privatnih ustanova što je, kako je objasnila, razumljivo jer su njihovi troškovi nabavke veći. „Mi kad radimo nabavke one su centralizovane i velike pa su i nabavne cene niže što nije slučaj kod privatnika koji samostalno nabavljaju opremu i ne mogu da dobiju tu cenu. Radimo i na tome“, dodala je ona.

Mane dosadašnjeg sistema ugovaranja, prema njenim rečima, jeste što se ugovori sklapaju na godinu dana što onemogućava privatne ustanove da naprave dugoročne planove jer ne znaju kakve će potrebe Fonda biti. Zbog toga je predložila stvaranje javno privatno partnerstva koje bi bilo na na pet ili deset godina.

„To je kao brak gde svako da ono što ima i to je zaživelo u mnogim drugim zemljama“, istakla je ona i dodala da je to neophodno što pre uraditi jer postoji tražnja iz regiona i iz sveta.

Foto: Pixabay.com

Related Posts