RFZO će ozbiljnije nuditi dobrovoljno zdravstveno osiguranje

by Vesna Lapčić

Republički zavod za zdravstveno osiguranje nudiće intenzivnije polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja nakon završetka započete reforme, rekla je Sanja Radojević Škodrić, v.d. Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje na 5. Srpskim danima osiguranja.

„Za dobrovoljno zdravstveno osiguranje mora da se stekne zrelost građana, privatnih i državnih zdravstvenih ustanova i države. Pored toga, DZO najčešće vezujemo za privatne ustanove, a i državne zdravstvene ustanove pa i rehabilitacioni centri funkcinišu kao privatne ili imaju dodatne usluge koje pružaju. Međutim, da bi oni funkcionisali kao privatne ustanove moraju da imaju i opremu i kadar, a to često nije slučaj odnosno može se desiti da imaju opremu a da nemaju kadar i obrnuto. Započeli smo sa reformama RFZO, ostao je manji deo da se uradi kako bismo se potpuno uključili u DZO. Problem je bilo fakturisanje jer na fakturi nisu mogle da se vide sve stavke što će biti omogućeno od 1. januara 2022. Zatim, materijalno knjigovostvo će zaživeti 1. aprila 2022. Građani takođe moraju da dobiju predračun koliko šta košta, na osnovu čega će videti šta građani žele a šta ne žele da uplate“, objasnila je Radojević Škodrić.

Ipak, kako je rekla, RFZO je  zreo da pruži uslugu dobrovoljnog zsravstvenog osiguranja, posebno sa rastom plata i penzija čime su se stekli uslovi da građani uplaćuju te vrste osiguranja.

Ona je istakla da je potrebno promeniti zakonsku regulativu jer trenutno DZO preko Fonda mogu da ugovore samo oni koji imaju obavezno zdravstveno osiguranje. „Treba uključiti sve građane. Postoje i druge zakonske regulative koje sz zrele da se menjaju da bi se razvilo DZO“, rekla je ona.

 

Related Posts