Suficit republičkog budžeta Srbije 62,2 milijardi dinara

by Vesna Lapčić

U prvi jedanaest meseci 2019. godine ostvaren je suficit republičkog budžeta u iznosu od 62,2 milijardi dinara. Prihodi su naplaćeni u iznosu od 1.153,5 mlrd dinara, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 1.091,3 mlrd dinara. Samo u novembru ostvaren je deficit budžeta od 2,5 milijardi dinara.
U novembru je naplaćeno 105,6 mlrd dinara prihoda, od čega se na poreske prihode odnosi 89,5 mlrd dinara. Uobičajeno, najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 45,3 mlrd dinara i akciza u iznosu od 26,5 mlrd dinara. Neporeski prihodi naplaćeni su u iznosu od 14,8 milijardi dinara. Priliv donacija u novembru iznosio je 1,3 milijardi dinara.
Rashodi su izvršeni u iznosu od 108,1 milijardi dinara. Rashodi za zaposlene, u novembru, iznosili su 23,3 milijardi dinara, transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 26 milijardi dinara, a kapitalni izdaci 11,6 milijardi dinara.

Na nivou opšte države, u istom periodu, zabeležen je fiskalni suficit u iznosu od 46,4 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 151,8 milijardi dinara. Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period planiran je fiskalni suficit u iznosu od 6,4 mlrd dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za 40 milijardi dinara.

Related Posts