Članice AmCham dale trojku poslovnoj klimi u Srbiji

by Vesna Lapčić

Većina članica Američke privredne komore u Srbiji (AmCham) u 2023. godini beleži rast poslovanja, posebno prihoda i profita, dok su po pitanju rasta investicija i novih zapošljavanja kompanije nešto opreznije, pokazalo je tradicionalno godišnje AmCham istraživanje o poslovnoj klimi i poverenju investitora, pod nazivom „Jedanaesto prolazno vreme“.

Prema pomenutom istraživanju, AmCham kompanije članice umereno su zadovoljne poslovnom klimom u Srbiji, dajući joj ocenu 2,9 (skala od 1-5), što predstavlja povećanje u odnosu na prethodne godine, ali i najbolju prosečnu ocenu poslovne klime od kada se sprovodi istraživanje. Istovremeno, trend rasta umereno zadovoljnih je postepen, ali stabilan (od 46% 2016. god. do 78% ove godine), dok je primetan i pad nezadovoljnih članica (sa 53% 2016. na svega 14% ove godine). Mala i mikro preduzeća koja nisu AmCham članovi, a deo su uzorka istraživanja, dele stavove većih kompanija ocenjujući poslovnu klimu ocenom 3.

„Prognoza poslovanja AmCham članica u narednoj godini optimističnija je u odnosu na prethodne krizne godine obeležene epidemijom koronavirusa i ratom u Ukrajini. Ovaj rast optimizma jasan je pokazatelj delimičnog oporavka ekonomije i jačanja poverenja investitora nakon kriznih udara, međutim veoma je važno da na dugoročnom planu, zajedno sa Vladom Srbije, radimo na unapređenju institucionalnih reformi, pre svega u sudstvu, zdravstvu, radno-pravnoj regulativi, zatim na suzbijanju sive ekonomije i zelenoj agendi. Nadamo se da će buduća Vlada Srbije imati pun mandat u kome će moći da sprovede sve neophodne institucionalne reforme, ali i da će iskoristiti šanse koje pruža EU Plan rasta za brže ekonomske integracije u regionu i ka jedinstvenom evropskom tržištu. Unapređenje ekonomskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama je misija kojoj je AmCham dugoročno posvećen, i iako su i dosadašnji rezultati tih odnosa dosta dobri, posebno u domenu investicija u robu široke potrošnje i ubrazani rast razmene IT usluga, nadamo se još boljim.“- komentarišući zadovoljstvo investitora poslovnom klimom u Srbiji istakao je Stefan Lazarević, predsednik AmCham-a.

„Kompanije okupljene u Američkoj privrednoj komori su jedan od najvažnijih partnera Vlade Srbije i, slobodno mogu reći, motor razvoja našeg društva, s obzirom da je reč o ulaganjima u tehnologiju, i to uglavnom IT kompanije. Želim da zahvalim AmCham-u na poverenju koje dugi niz godina iskazuje prema Srbiji, što rezultira povećanjem poslovanja američkih kompanija. Vlada Srbije čini sve kako bi sprovela reforme koje su, s jedne strane, obaveza Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali koje svakako predstavljaju i važan preduslov za dolazak novih investicija i unapredjenje poslovanje u našoj državi. Glavne reforme na kojima Vlada Srbije radi su u oblasti vladavine prava, medijskih sloboda, evo i danas razgovaramo sa Evropskom komisijom o novoj strategiji za prevenciju korupcije, postizanju jos boljih ekonomskih i finansijskih standarda, transportu, energetici i evropskim mrežama. Da bi napredovali ka članstvu, svakako, ali sa prevashodnim ciljem da omogućimo bolje poslovanje kompanija, širenje delatnosti, nova zapošljavanja i bolji standard za sve nas“, izjavila je Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije.

Koji su ključni izazovi za uspešno poslovanje?

Kao ključne izazove za poslovanje kompanije prepoznaju visoku stopu inflacije, dostupnost radne snage i efikasnost državne uprave. I dalje visoka stopa inflacije i njeno sporije padanje nego u evro zoni, predstavlja izazov za jako širok dijapazon kompanija, imajući u vidu smanjenje kupovne moći potrošača i nepredvidive skokove cena inputa. Dostupnost radne snage predstavlja prepreku za blizu dve trećine AmCham članica i nalazi se konstantno među dva najveća izazova u istraživanjima u poslednjih 6 godina. Efikasnost državne uprave, treći je po značaju izazov na koji upozorava čak polovina AmCham članica. To je značajan skok u odnosu na izazove identifikovane prošle godine, što ukazuje na neophodnost jačeg tempa reformi koje smanjuju administrativni teret poslovanja, od kojih je veliki deo započet za mandata ove, ali i prošle Vlade, međutim, još uvek nije sproveden (npr. digitalizacija zdravstva, digitalizacija radno pravne dokumentacije, e-bolovanje, uvođenje e-suda, i sl).

Prognoze za 2024.

Shodno stavovima o poboljšanju poslovne klime u odnosu na prošlu godinu, prognoza poslovanja u narednoj godini je optimističnija u odnosu na prethodne krizne godine. Povećanje poslovanja u narednoj godini i nove investicije očekuje oko dve trećine članica AmCham-a, dok polovina veruje da će doći i do povećanja broja zaposlenih. Ipak, iako je ovaj rast optimizma pokazatelj delimičnog oporavka ekonomije i jačanja poverenja investitora, nivo entuzijazma iz 2019. godine još uvek nije dostignut, a rezultati su slični onima iz 2016. godine.

Šta privreda vidi kao prioritete za dugoročni rast i narednu godinu?

Što se tiče neophodnih reformi za dugoročni rast, članice AmCham-a već više od 5 godina prepoznaju smanjenje korupcije, uspostavljanje vladavine prava i efikasnog pravosuđa kao prve prioritete u reformama koje Vlada Republike Srbije treba da sprovede u okviru sistemskog unapređenjea poslovnog okruženja. Ova reforme takođe spadaju u fundamentalne reforme neophodne za dalji napredak ka EU, i korišćenje prilika iz Plana rasta EU koji je ponuđen zemljama Zapadnog Balkana. Drugo mesto po značaju reformskih prioriteta zauzima dalja digitalna transformacija i razvoj eUprave i dosledno sprovođenje zelene agende. Treće mesto za AmCham članice zauzima suzbijanje sive ekonomije. Mikro i mala preduzeća takođe prioritizuju institucionalne reforme, ali u nešto drugačijem redosledu – predvidiv poreski sistem i efikasna Poreska uprava njima su na prvom mestu, dok nakon toga slede smanjenje korupcije i sive ekonomije. Zatim prioritizuju fleksibilnije radne propise i transparentniji sistem javnih nabavki.

Već nekoliko godina zaredom, više od dve trećine ispitanika u okviru članstva AmCham-a (67%), ali i malih i mikro preduzeća (62%), smatra da bi obrazovanje trebalo da bude prvi prioritet za alokaciju budžetskih sredstava sa ciljem pravljenja zdravih osnova za dugoročno povećanje privrednog rasta.

Srbija i region

Poslovna klima u Srbiji, kao i ranijih godina, bolje je ocenjena od klime u zemljama okruženja koje nisu u EU, a lošije od zemalja koje su članice EU, ukazujući na faktor predvidivosti javnih politika, kao i mogućnost korišćenja posebnih fondova za skupe reforme (npr. u domenu zelene agende) koje su dostupne članicama.

Related Posts