Šta je ekološki asfalt i da li je dobra alternativa?

by Vesna Lapčić

Principi cirkularne ekonomije u putnoj infrastrukturi se pokazuju kroz višestruku upotrebu građevinskih materijala koji su proizvedeni po principima ekološke neutralnosti i održivosti, a posebno neiskorišćen resurs predstavlja reciklaža asfalta istaknuto je danas na „Regionalnoj konferenciji o ekološkim asfaltima“ u Privrednoj komori Srbije (PKS), koja je okupila putarske firme iz regiona, predstavnike univerziteta, naučnih instituta, laboratorija i proizvođače građevinskih mašina iz Evrope.

„Pritisak na kompanije da poslovanje prilagode zalenoj agendi, dolaziće i od strane kupaca i potrošača koji takođe ubrzano menjaju svet. Privreda ima još nekoliko godina za prilagođavanje, ali taj proces mora početi odmah“, rekao je Mihailo Vesović, direktor Sektora za internacionalizaciju PKS na otvaranju konferencije. On je dodao da domaće kompanije moraju da prilagode modele poslovanja, jer će to zahtevati njihovi partneri u EU, bilo da su izvršioci ili su uključeni u dobavljačke lance inopartnera. Banke će promeniti svoje metodologije analize rizika zbog ESG standarda, EU taksonomije i drugačijih poslovnih modela kompanija, kao i zbog izmenjene regulative, ističe Vesović.

Filip Abramović, pomoćnik ministra u Ministarstvu za zaštitu životne sredine istakao je da je u primeni Zelene agende i cirkularne ekonomije važno prepoznati ulogu i značaj reciklaže asfalta kao i da će u narednom periodu ovo ministarstvo raditi na donošenju podzakonskih akata u ovoj oblasti.

„Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje svake godine obuke za kompanije o načinima uklanjanja otpada jer privreda mora da unapredi poslovnu praksu u ovoj oblasti“, rekla je Tamara Paunović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu životne sredine.

Sada kada Srbija radi na Strategiji zaštite životne sredine imamo veliku šansu za ozelenjavanje naše ekonomije, da izvršimo pravednu i pametnu zelenu tranziciju koja privlači investicije, nove tehnologije, znanja i dobre prakse i daje šansu da naš BDP raste 1 odsto samo na štednji, na resursnoj i energetskoj efikasnosti, ocenjuje Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS.

„Zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture pripremamo Uredbu o upotrebi struganog asfalta u putnoj infrastrukturi. Najvažnije je da će donošenje Uredbe podići investicioni potencijal, od blizu 100 mil EUR investicija u putarskim preduzećima kako bi mogli da podignemo tržište sekundarnih materijala. Štedećemo naše kamenolome, naš šljunak iz reka, a kroz cirkularnu ekonomiju ponovo ćemo upotrebljavati materijal koji nastaje od građenja i rušenja“, dodaje Mitrović.

„Principi cirkularne ekonomije u putnoj infrastrukturi se pokazuju kroz višestruku upotrebu građevinskih materijala koji su proizvedeni po principima ekološke neutralnosti i održivosti, smanjuju upotrebu sirovina, proizvode manje otpada i CO2 sa integralnim pristupom modelu Smart Mobility i Cirkularne Ekonomije. Mi kao kompanija Srbija put, vidimo veliku priliku za zelene radove, investicije, za angažovanje lokalnog potencijala u ekonomiji , posebno kada se radi o izgradnji putne infrastrukture u ruralnim prostorima. Ovim procesom, podižemo tržište investicija, uvodimo nove tehnologije i pametna rešenja koja štede resurse a dobri su za odgovor na klimatske promene“, rekao je Petar Živojinović, direktor Srbijaputa.

Foto: Pixabay.com

Related Posts