CEFTA započela primenu prelaznih pravila od 1. februara 2023.

by Vesna Lapčić

Članice CEFTA-e počinju primenu prelaznih pravila o preferencijalnom poreklu robe, zajedno sa pravilima Paneuromediteranske (PEM) konvencije. Dok čekamo reviziju PEM konvencije, većina ugovornih strana, uključujući CEFTA strane, EU i EFTA, odlučila je da omogući kompanijama da koriste modernizovana i pojednostavljena pravila o poreklu, te je počela primenu prelaznih pravila na bilateralnoj osnovi.

Nova pravila su fleksibilnija s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja, a samim tim i pojednostavljenja trgovine, pružanja više mogućnosti i omogućavanja kompanijama da postanu konkurentnije na drugim tržištima.

Pravila su stupila na snagu 1. februara 2023. godine, nakon što su sve članice CEFTA finalizovale interne procedure.

„Primenom revidiranih, fleksibilnijih i modernijih pravila, strane će moći povećati svoju izvoznu konkurentnost. Prelazna pravila o poreklu robe pojednostavljuju sistem, pojednostavljuju utvrđivanje porekla robe i dodatno olakšavaju trgovinu u CEFTA-i i sa EU“, objasnio je direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić.

PEM konvencija je međunarodni sporazum koji ima za cilj uspostavljanje jedinstvenog skupa pravila o poreklu robe. Ugovorne strane PEM-a počele su 2013. godine diskusiju o reviziji Konvencije, kako bi je prilagodile ekonomskoj realnosti. Budući da usvajanje revidirane konvencije nije uspelo 2019. godine, većina ugovornih strana odlučila je unapred primeniti revidirana pravila. Trenutno će se paralelno primenjivati dva seta pravila, originalna PEM pravila o poreklu i prelazna pravila, a ekonomski operateri će moći da biraju između primenjivih pravila.

Koje su prednosti?

Ovaj novi korak koji CEFTA preduzima ka olakšavanju trgovine fokusira se na smanjenje administrativne birokratije i povećanje obima trgovine.

Nova pravila predviđaju nekoliko pojednostavljenja, uključujući:

  • Fleksibilnija i jednostavnija pravila proizvoda
  • Fleksibilnija pravila tolerancije: Povećanje udela nepreferencijalnih materijala u gotovim proizvodima od 10% do 15% na osnovu neto mase za poljoprivredne proizvode, dok je za industrijske proizvode (osim tekstila) postavljena tolerancija na 15% materijala bez porekla na osnovu cene franko fabrika finalnog proizvoda.
  • EUR.1 ili deklaracija o poreklu će važiti kao jedinstvena vrsta dokaza o poreklu i njen rok važenja je produžen sa četiri na 10 meseci.
  • Predviđene su i opcije dogovora o primeni sistema registrovanih izvoznika i dogovora o korišćenju dokaza o poreklu koji se izdaje i/ili dostavlja elektronskim putem.

Mogućnosti povrata carine i pune kumulacije kao prednosti prelaznih pravila u CEFTA-i se implementiraju od 2019. godine.

Foto: Unsplash.com

Related Posts