Saveti srpskih menadžera za uspešno vođenje posla

by Vesna Lapčić

„Menadžer 21. veka istovremeno je i lider. Odlučan, spreman na konstantne promene, a sa druge strane empatičan i odgovoran, što predstavlja najveću karakteristiku novog doba. Svojim ponašanjem i odgovornim poslovanjem treba da bude istaknut kao dobar primer u društvu“, ovako je o menadžerima govorila Jelena Bulatović, izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera za portal Sve o novcu.

MENADŽER 21. VEKA JE I LIDER, SPREMAN NA PROMENE, EMPATIČAN I ODGOVORAN

Trenutno je u toku upis druge generacije menadžera na SAM Akademiju koji traje do 1. aprila. U nastavku donosimo savete menadžera za uspešno poslovanje. Ujedno je reč o polaznicima prve generacije.

Milan Matić, generalni direktor, Delta transportni sistem (DTS) kaže da je za uspeh u industriji kojom se bavi važna konstantna težnja za promenama.

„Svi se mi menjamo sa protokom vremena, to je prirodni proces i kao takav je normalan i za jednu kompaniju. To ne znači da je nužno samo promeniti određene segmente, već način razmišljanja. Potrebno je da u kontinuitetu razmišljamo, kao organizacija, šta možemo drugačije i bolje. Jako je važno da postoji takva kultura u kompaniji jer je ona pokretač. Kada jedna organizacija shvati ovaj značaj, onda pored toga šta možemo drugačije i bolje sledi momenat kako možemo drugačije i bolje i tu dolaze na red inovacije. I na kraju, odnosno na prvom mestu uvek, uvek i uvek idu ljudi. Pravi ljudi. Sve ovo što radimo i stvaramo je nemoguće realizovati bez pravih ljudi. Ono što je ključno za uspeh jedne kompanije su kultura, sredina i ambijent koji čine pravi ljudi. Zato je neophdno čuvati prave ljude i ulagati u njihov razvoj“, kaže Milan Matić, jedan od polaznika SAM Akademije koja je prošle godine upisala prvu generaciju.

Među polaznicima je bio i Miloš Vuksanović iz Schneider Electric Srbija.  On kaže je jedna od stvari koju je kao ključnu usvojio na SAM Akademiji to da lideri moraju da se bave ljudima kao najbitnijim resursom svake firme.

„Osluškujemo njihove potrebe, poštujemo različito mišljenje, cenimo njihovo iskustvo koje ponekada može biti značajnije od iskustva samog lidera. Koliko vremena uložimo u odnose sa njima i razvijamo ih na pravi način će nam se višestruko vratiti u pogledu kvalitetnijeg tima i samim tim zajedničkih rezultata. Bavljenje zaposlenima i empatija su nešto što lideri moraju da poseduju i primenjuju u svom svakodnevnom radu“, kaže Miloš Vuksanović.

Drugi segment su, prema njegovim rečima, inovacije, koje su ključne pre svega za opstanak na tržištu, a onda i za razvoj poslovanja.

„Moramo se mnogo više adaptirati potrebama klijenata i menjati svoje proizvode i usluge kako bismo na pravi način zadovoljili njihove potrebe. Izazova je mnogo, a pobednik je onaj koji se najbolje prilagodi promenama. Uz to, fokus na komunikaciju kao nezaobilazan segment o kojoj svaka ozbiljna firma treba posebno da vodi računa,” kaže on.

Marija Mračević, menadžer prodaje, Acibadem Bel Medic kaže da je za menadžere jako važno da međusobno dele svoju stručnost, ideje i informacije. „Potrebno je biti usredsređen na ono što možemo da pomognemo drugima jer na taj način jačamo i razvijamo mrežu poslovnih kontakata“, kaže Marija Mračević.

 

 

 

 

Related Posts