Home Novac Savet stranih investitora: Omogućiti ozakonjenje objekata i promet nelegalnim objektima

Savet stranih investitora: Omogućiti ozakonjenje objekata i promet nelegalnim objektima

by Vesna Lapčić

U „Beloj knjizi 2022“ Saveta stranih investitora navodi se da bi trebalo omogućiti prometovanje određenih nelegalnih objekata koji mogu da budu legalizovani.

U delu preporuka se navodi da je zabranom prometovanja nelegalnim objektima stvoren problem kada titular nelegalnog objekta i zemljišta nisu isto lice. Zakon je potrebno izmeniti u cilju omogućavanja ozakonjenja ovakvih objekata kada postoji saglasnost obe strane.

Takođe, potrebno je sagledati da li postoji mogućnost da se zabrana raspolaganja nelegalnim objektima limitira
na objekte koji ne mogu biti legalizovani, jer u praksi trenutno postojeća zabrana u znatnoj meri komplikuje pravni
promet u situacijama kada je ozakonjenje moguće. Oročavanje ozakonjenja koje za posledicu ima odbijanje
zahteva za ozakonjenje je princip koji bi moralo da se promeni, jer se postupak vodi po službenoj dužnosti i ne
zavisi od volje stranke, te stoga vlasnik nelegalnog objekta ne bi smeo da snosi posledice neefikasnosti uprave.

Zakon je nedorečen u pogledu toga da li rešenje o ozakonjenju zamenjuje i građevinsku i upotrebnu dozvolu.
U praksi se pokazalo da rešenje o ozakonjenju ne predstavlja, po mišljenju nadležne institucije, osnov za
ishodovanje energetskih licenci, već se, u postupku izdavanja licence, traži poseban tehnički prijem objekata koji
su bili predmet ozakonjenja, odnosno dostavljanje posebno pribavljenog izveštaja komisije za tehnički pregled u
kome će biti jasno navedeno da je objekat pogodan za upotrebu u skladu sa namenom, iako se radi o objektima
za koje se u rešenju konstatuje namena. Ovim se vlasnici ovakvih objekata izlažu dodatnim troškovima i stavljaju
u neravnopravan položaj u odnosu na vlasnike objekata druge namene za čije korišćenje nije potrebno pribavljati
energetsku licencu.

Potrebna je izmena Zakona o ozakonjenju objekata u cilju limitiranja zabrane raspolaganje na objekte koji ne
mogu biti legalizovani, kao i da se izbriše odredba koja predviđa da se zahtev za ozakonjenje odbija ukoliko se
ozakonjenje ne okonča do 2023. godine.

Potrebno je da rešenje o ozakonjenju ima snagu građevinske i upotrebne dozvole, što bi se konstatovalo
odgovarajućom sadržinom samog rešenja (bez dodatnog tehničkog pregleda/pribavljanja posebne upotrebne
dozvole), navodi se u preporukama Saveta stranih investitora.

Siva Knjiga NALED-a: Uvesti eUput, besplatnu konverziju zemljišta i ubrzati legalizaciju

You may also like