Generali preuzima La Medicale podružnicu Credit Agricole Assurance

by Vesna Lapčić

Generali i Credit Agricole Assurances Generali objavili su da su ušli u ekskluzivne pregovore za kupovinu La Medicale, osiguravajuće filijale Credit Agricole Assurances specijalizovane za zdravstvenu zaštitu profesionalaca.

Transakcija predvića prodaju Predica’s čiji portfelj pokriva rizik smrti, a upravlja La Medicale. Predica’s će postati deo Generali France.

La Medicale je vodeći igrač na tržištu osiguranja za zdravstvene radnike u Francuskoj sa godišnjom premijom od 552 miliona evra (uključujući 80 miliona evra premije u vezi sa rizikom smrti) i više od 600.000 polisa na kraju 2020. Kompanija je osnovana 1948.  Njihovi proizvodi se distribuiraju preko specijalne mreže distributera od skoro 125 generalnih agenata u 45 agencija.

Related Posts