Podizanje stambenih kredita i šta vam je potrebno – korak po korak

by Vesna Lapčić

Da li ste znali da banke često traže i opciono takozvanu Riziko polisu životnog osiguranja i osiguranje domaćinstva kao obaveznu stavku za podizanje kredita? Kako teče proces podizanja stambenih kredita korak po korak?

Uslovi i pogodnosti za uzimanje stambenih kredita

Većina banaka tražiće da imate:

 • otvoren račun u toj banci
 • račun na koji je uplaćena minimum jedna mesečna zarada/penzija
 • odabran način otplate kredita što može biti trajni nalog, administrativna zabrana ili lična uplata
 • minimalnu mesečna neto zarada/penzija 18.000 RSD
 • da ste državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji
 • da imate stalno zaposlenje u trajanju od minimalno godinu dana neprekidnog radnog staža zaključno sa danom apliciranja i 6 meseci na trenutnom radnom mestu
 • neke banke zahtevaju pak minimum 12 meseci radnog odnosa u kontinuitetu, 3 meseca kod trenutnog poslodavca, a za penzionere da su najmanje 1 mesec u penziji;
 • kod nekih banaka postoje i mogućnosti da dobijete kredit za finansiranje kupovine nepokretnosti čiju izgradnju finansira banka, a koje su namenjene za stanovanje (projektno finansiranje);
 • povoljne kamatne stope na kredite indeksirane u evrima
 • zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći
 • banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog EURIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.
 • kod malog broja banka imate naknadnu za obradu kreditnog zahteva
 • naknada za godišnje administriranje kredita
 • postoje opcije i bez osiguranja kredita kod Nacionalne Korporacije za osiguranje kredita (NKOSK)
 • neke banke dozvoljavaju izdavanje kredita bez obavezne premije životnog osiguranja, s tim da je životno osiguranje opcija koju nude banke, a možete i poređenjem cena proveriti koje su za vas najpovoljnije opcije
 • kredit možete otplaćivati sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika
 • kod nekih banaka imate, a kod mnogih nemate određen unapred minimum kredita
 • u ponudi banaka se mogu naći i modeli stambenog kredita sa fiksnom kamatnom stopom na ceo period otplate do 15 godina
 • povoljan keš kredit za opremanje stana
 • minimum 20 godina u trenutku odobrenja i maksimum 65 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita je takođe opcija
 • kontakt: obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon – priložiti kopiju poslednjeg računa postpejd mobilnog telefona, koji je vezan za adresu iz lične karte, adresu stanovanja ili kontakt adresu podnosioca/sadužnika, kao i obavezan telefon na radnom mestu

Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta

Troškovi koje imate kada ulazite u proces uzimanja stambenog kredita ne odnose se jedino na sam kredit. Tu su i brojni drugi troškovi na koje morate da računate. Tu su recimo trošak procene hipotekovane nepokretnosti koja se vrši na svake tri godine, zatim trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija koji plaćate godišnje odnosno osiguranje domaćinstva. Pored ovih, računajte i na administrativne troškove, kao što je trošak overe založnih izjava, trošak upisa hipoteke, kao i trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi sa predmetom hipoteke.

Neki redovni troškovi su vezani i za Osnovni izveštaj Kreditnog biroa koji se uplaćuje fiksno, kao i trošak menice.

Kod svake banke imate i naknadu za vođenje tekućeg računa, a sam iznos varira, kao i iznosi provizija za obradu zahteva, dok se provizija za prevremenu otplatu uglavnom ne obračunava.

Kako da dobijete informaciju o životnom osiguranju kao delu dokumentacije za dobijanje stambenog kredita?

Na sajtu Osiguranik.com imate kategoriju Životno osiguranje. U okviru stranice, čeka vas upitnik.

U nekoliko koraka, odgovorom na pitanja u vezi sa tim zbog čega vam je potrebno životno osiguranje, pol, godine, zdravstveno stanje, kao i delatnost rada, dobićete i dodatna polja za unos.

Detalje o kreditu im govorite kada im pojasnite u kojoj fazi se nalazi vaš stambeni kredit, a to može biti neka od sledećih situacija:

 • Banka je odobrila kredit, i potrebna vam je najpovoljnija polisa osiguranja
 • Čekate odobrenje kredita, zanimaju vas info cene osiguranja
 • Još uvek tražite ponude od banaka, ali vas zanimaju i info cene osiguranja

Zatim je potrebno da znate iznos željenog kredita, kamatnu stopu (NKS) i period otplate u mesecima, kao i način na koji planirate ili ste ugovorili otplatu kredita odnosno da li plaćate kredit mesečno, jednom godišnje ili jednokratno. Možete nam ostaviti bilo koje dodatne napomene koje imate u narednom koraku, a onda unosom vaših kontakt informacija, šaljete nama zahtev i u roku od 24-48 sati ćete dobiti predlog za najbolje opcije za životno osiguranje za vas.

Članak je preuzet sa portala Osiguranik.com https://www.osiguranik.com/blog/podizanje-stambenih-kredita-i-sta-vam-je-potrebno-korak-po-korak/

Osiguranik.com može da Vam obezbedi i sve vrste polisa osiguranja. Pišite im na: info@osiguranik.com

Foto: Pixabay

Related Posts