Međusobni uticaj osiguranja i preduzetništva

by Vesna Lapčić

Insurance and Entrepreneurship: a Theoretical and Empirical Analysis of Interdependence je prva monografija sa primenjenom empirijskom analizom međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva. Monografija je nastala kao rezultat nastojanja autora da se potvrde utemeljene teorijske postavke da osiguranje utiče pozitivno na preduzetništvo. Pored toga analiziran je i povratni uticaj preduzetništva na osiguranje kao i zajednički uticaj na ekonomski rast.

Knjigu možete da poručite na mail: vnjegomir@gmail.com

Pozitivnu ocenu monografija prof. Vladimira Njegomira dobila je od tri recenzenta: Akademika Univ. Prof. Dr.phil. Dr.habil. Wolfganga Rohrbacha, prof. emeritus dr Borisa Marovića i prof. dr Zdravka Petrovića. Recenzenti su istakli da monografija predstavlja izvorni autorski doprinos te da je problematika međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva izložena logički, jednostavnim ali stručnim jezikom, na sistematizovan, pregledan i informativan način. Teorijska osnova i praktična primenljivost predstavljenih pitanja, u kombinaciji sa dugogodišnjim uspešnim profesionalnim iskustvom i akademskim i empirijskim istraživanjima autora, garantuju teorijsku i praktičnu vrednost ove monografije. Recenzenti preporučuju knjigu profesionalcima u osiguranju, preduzetnicima, predstavnicima vlada, studentima osnovnih i postdiplomskih studija i svima onima za koje je potrebno da nauče ili imaju interes da nauče o osiguranju, preduzetništvu i njihovoj međuzavisnosti i razvoju.

Autor je sadržinu monografije obradio korišćenjem ogromnog opusa literature od preko 396 izvora, 30 grafičkih prikaza i 51 tabelarni prikaz. Knjiga predstavlja skladno komponovano delo, čiju strukturu, pored predgovora, zaključaka, literature, i podataka o autoru, čini 7 logički zaokruženih celina, pisanih sa uobičajenim proredom i fontom na 302 stranice.

Monografija predstavlja rezultat dugogodišnjih istraživanja autora u predmetnoj oblasti. Bazira se na dosadašnjim istraživanjima, projektima, objavljenim člancima i knjigama profesora dr Vladimira Njegomira.

IZVOD IZ RECENZIJA

Autor je monografiju podelio u dva dela. Prvi deo odnosi se na teorijsku analizu osiguranja i preduzetništva i njihovu međuzavisnost. U drugom delu autor predstavlja empirijske studije međuzavisnosti između osiguranja i preduzetništva. Knjiga je namenjena profesionalcima u osiguranju, preduzetnicima, predstavnicima vlada, studentima osnovnih i postdiplomskih studija i svima onima za koje je potrebno ili imaju interes da nauče o osiguranju, preduzetništvu i njihovoj međuzavisnosti i razvoju.

Akademik Univ. Prof. Dr.phil. Dr.habil. Volfgang Rohrbach

Profesor Njegomir knjigu je napisao na pristupačan, sistematizovan, informativan i edukativan način. Ona je zasnovana na dugoročnim istraživanjima i autorskom radu u upravljanju rizicima, osiguranju, reosiguranju i preduzetništvu. Teorijska osnova i praktična primenljivost predstavljenih pitanja, u kombinaciji sa dugogodišnjim uspešnim profesionalnim iskustvom i akademskim i empirijskim istraživanjima autora, garantuju teorijsku i praktičnu vrednost ove monografije.

Prof. emeritus dr Boris Marović

Ova monografija predstavlja izvorni autorski doprinos analizi međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva. Među prvima je sa sveobuhvatnom, empirijski potvrđenom studijom ovog problema. Ova jedinstvenost i originalnost čine ovu knjigu posebno značajnom za objavljivanje. Zadovoljstvo mi je da preporučim ovu knjigu široj obrazovnoj, naučnoj i stručnoj javnosti.

Prof. dr Zdravko Petrović

O AUTORU

Prof. Njegomir je jedan od najplodnijih mlađih naučnika iz oblasti osiguranja, upravljanja rizikom i reosiguranja. Ima dva doktorata, jedan iz strukturnih finansija u oblasti alternativnog transfera rizika osiguranja i reosiguranja a drugi u oblasti analize međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva. Bio je nagađen za najboljeg studenta u generaciji 2001. godine. Za naučnoistraživački rad nagrađen je od Narodne banke Srbije 2011. godine.

Bio je angažovan u dve kompanije za proizvodnju finansijskog softvera sa sedištem u Londonu, kao savetnik u sektoru za strateško planiranje, korporativno upravljanje i analizu poslovanja Dunav osiguranja. Zaposlen je kao redovni profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije, gde obavlja funkciju prodekana za naučnoistraživački rad i funkciju prodekana za izdavačku delatnost.

Objavio je 14 autorskih i koautorskih knjiga i preko 150 radova. Publikovao je u vodećim naučnim časopisima kao što su „The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice“, „Transformations in Business & Economics, Economic Thought and Practice“, „Economic Research“ i dr.

Glavni i odgovorni urednik je naučnog časopisa „Civitas“, član je uredništva Sveta osiguranja, član je Saveza ekonomista Srbije preko društva ekonomista Novog Sada i član je Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana.

 

 

Related Posts