Partnerstvo Mastercarda sa Evropolom za unapređenje sajber bezbednosti širom Evrope

by Vesna Lapčić

Kompanija Mastercard Evropa i Agencija Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona, Evropol, potpisali su partnerstvo za saradnju na usklađivanju ciljeva borbe protiv sajber kriminala širom Evrope. Sporazum će omogućiti da dve organizacije rade zajedno na razmeni uvida i identifikovanju ključnih aktivnosti na kojima mogu da sarađuju kako bi ojačale sajber otpornost regiona.

Sa sedištem u Hagu, Holandija, Evropol predstavlja agenciju za sprovođenje zakona Evropske unije. Podržava 27 država članica EU u njihovoj borbi protiv terorizma, sajber kriminala i drugih ozbiljnih i organizovanih oblika kriminala, sa ciljem postizanja sigurnije Evrope za sve građane EU. Kao deo ovog sporazuma, Mastercard Evropa i Evropol će sarađivati na jačanju otpora regiona protiv sajber kriminala suočenih sa rastućim nivoom pretnji.

„Uporedo sa svim drugim promenama i disbalansima, u protekloj godini je takođe zabeležen značajan porast sajber kriminala sa više upada podataka u 2020. nego u poslednjih 15 godina zajedno“, rekao je Mark Barnet, predsednik kompanije Mastercard Evropa. „Jasno je da će u celom regionu biti potrebni usaglašeni i ujedinjeni napori u borbi protiv prevaranata i hakera. Naše partnerstvo sa Evropolom je značajan signal jedinstva koji će nam omogućiti da izgradimo širu sliku, udružimo naše resurse i pronađemo najefikasnije načine da se zajedno borimo protiv sajber kriminala.

Saradnja će formirati istaknutu osnovu na kojoj obe organizacije mogu da istražuju i diskutuju o novim ili novonastalim sajber pretnjama; koordinirati radne grupe usredsređene na probleme za rešavanje specifičnih rizika; i obezbediti prognoze pretnji kako bi se pomoglo naporima za povećanjem otpornosti širom evropskog finansijskog ekosistema, a sve u cilju podrške sigurnijem sutra u regionu.

Partnerstvo sa Evropolom se zasniva na stalnoj posvećenosti kompanije Mastercard Evropa zaštitničkim naporima regiona sa ciljem borbe protiv sajber kriminala, udružujući postojeće veze sa Euro Cyber Resilience Board-om kojim predsedava ECB i njihovom Inicijativom za deljenje sajber informacija i obaveštajnih podataka. Mastercard Evropa takođe blisko sarađuje sa Nacionalnom bankom Belgije, Evropskom grupom za istraživanje sajber-kriminala i prevara Evropola kao i Nacionalnom agencijom za kriminal i nacionalnim centrom za sajber bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva.

Mastercard Evropa je takođe prošle godine pokrenuo Cyber Resilience Center u Vaterlou u Belgiji. Centar deluje kao centralno evropsko čvorište preko kojeg Mastercard Evropa može da pokrene saradnju između regulatora i kompanija u privatnom i javnom sektoru. Novi centar takođe omogućava Mastercard Evropa da blisko sarađuje sa organima za sprovođenje zakona – kao što je Evropol – i poveća efikasnost tokom globalnih događaja, prirodnih katastrofa, usluga i bezbednosnih incidenata.

Foto: Pixabay.com

Related Posts