Nova pravila za onlajn trgovce od sledeće godine

by Vesna Lapčić

Od sledeće godine oni koji su registrovani isključivo za internet trgovinu (prodaju na malo putem interneta), ali i svi drugi koji budu u direktnom kontaktu sa potrošačima moraće da imaju fiskalnu kasu i izdaju račun.

„Internet prodaja fizičkim licima znači da će prodavac kucati fiskalni račun i upakovati ga sa proizvodom i poslati kupcu, fizičkom licu. Kada se radi o uslugama koje se pružaju putem interneta fizičkim licima, onda će se za svaki primljeni prihod od usluga koje su pružene fizičkim licima, morati kucati fiskalni račun koji će pokrivati primljenu naknadu za uslugu“, objasnila je ranije za medije mr Snežana Mitrović, predsednica Računovodstvene komore Srbije.

Firme i preduzetnici koji sami isporučuju robu kupcima, dužni su da uz svaku isporuku fizičkim licima izdaju fiskalni račun. Podaci o potrošaču na računu nisu neophodni, ali je važno da su iskazani podaci isporučioca, kao i vrsta, količina i cena robe. Ona objašnjava da ukoliko se roba isporučuje preko firme koja je registrovana za poštanske aktivnosti (pod šifrom 53), fiskalna kasa nije neophodna. U tom slučaju, ako se posao vodi bez fiskalne kase, firme ne smeju da dolaze u direktan kontakt sa kupcima i plaćanje mora biti obavljeno putem kartice ili preko računa prodavca, odnosno kurirska služba treba da uplati novac od prodate robe.

Foto: Visa

Related Posts