Mala i srednja preduzeća se okreću veštačkoj inteligenciji, diversifikaciji lanca snabdevanja i novim trgovinskim koridorima

by Vesna Lapčić

Dva od pet malih i srednjih preduzeća orijentisanih na rast nespremna su za geopolitičke rizike, pokazuje drugi godišnji MSP Barometar ambicija kompanije Payoneer, koji je početkom 2024. ispitao skoro 3.800 malih i srednjih preduzeća u 15 zemalja, uključujući 252 iz Srbije, da bi procenio faktore koji su ključni za njihov rast.

Vidimo prilike za globalni rast bez presedana za svetske preduzetnike i mala preduzeća, koji predvode novi talas globalizacije. 46% malih i srednjih preduzeća koje smo ispitali izveštava da je njihova baza klijenata međunarodna, što je četiri poena više u odnosu na prošlu godinu. U isto vreme, MSP se suočavaju sa sve većim brojem makro izazova i pripremaju se za povećanje efikasnosti usvajanjem AI tehnologija, partnerstvom sa više dobavljača i probijanjem u nove trgovinske koridore”, rekao je Džon Kaplan, izvršni direktor u kompaniji Payoneer. Ključne teme koje proizlaze iz ovogodišnjeg Barometra ambicija malih i srednjih preduzeća:

·       MSP se okreću alatima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji i rade sa više dobavljača kako bi zadovoljila svoje ambicije za rastom: Većina anketiranih MSP planira da koristi ili trenutno koristi veštačku inteligenciju kako bi pomogla u pružanju usluga korisnicima (62%), poboljšanju prodaje (64%), upravljanju zalihama (62%), kreiranju sadržaja (62%), analizi konkurencije (64%) i lancu snabdevanja (63%). Kada je reč o lancu snabdevanja, mala i srednja preduzeća diversifikuju svoj lanac snabdevanja, radeći u proseku sa 29 dobavljača (uključujući advokatske firme i marketinške agencije), u odnosu na 21 pre dve godine, kao proaktivan odgovor na makro događaje. MSP u Srbiji su na nivou svetskog proseka kada je reč o korišćenju veštačke inteligencije za poboljšanje korisničke podrške, ali manje koriste veštačku inteligenciju za upravljanje zalihama, lokalizaciju i prevođenje i predviđanje trendova. U stvari, 71% njih kaže da tempo tehnoloških promena pokreće inovacije u njihovoj kompaniji.

·       Mala i srednja preduzeća proširuju svoju bazu klijenata prerastanjem u nove trgovinske koridore: Dva od pet malih i srednjih preduzeća (40%) daju prioritet Evropi i Centralnoj Aziji da povećaju svoju bazu klijenata u narednih pet godina, u odnosu na 33% u 2023. Glavni razlozi zbog kojih ispitanici planiraju da se prošire na ove oblasti su mogućnosti poslovanja/prihoda (45%), zadovoljavanje potražnje kupaca (38%) i regionalna blizina (37%). Ovo je deo većeg trenda diversifikacije trgovine, gde su tekuće trgovinske tenzije između Kine i Severne Amerike učinile poslovanje komplikovanijim. Što se tiče kompanija u Srbiji, one najviše transakcija slanja i prijema novca sprovode sa SAD-om, Nemačkom, Kinom i Velikom Britanijom, što pokazuje da su mala preduzeća u Srbiji u velikoj meri usmerena na globalnu ekspanziju. S tim u vezi, 60% ispitanika smatra da globalna i raznolika mreža dobavljača i saradnika doprinosi stabilnosti malih preduzeća, pre svega kroz povećanje baze potencijalnih klijenata, mogućnost pronalaženja i zadržavanja kvalifikovanih saradnika itd. S druge strane, mnoga preduzeća u Srbiji ostaju u velikoj meri vezana za svoju lokalnu i regionalnu ekonomiju, obezbeđujući radna mesta i ostvarujući prihod za svoje zajednice. Tako većina (82%) MSP u Srbiji navodi da im je zapošljavanje lokalnih talenata prioritet. Domaće kompanije planiraju da zaposle prosečno 10 ljudi, a od tih 10 ljudi, u proseku, 59% će biti lokalni talenti, 26% regionalni talenti i 15% međunarodni saradnici. Više od tri četvrtine (78%) ispitanika iz Srbije kaže da je njihov posao jedini izvor prihoda za porodicu, pa je značaj poslovanja MSP u velikoj meri komplementaran rastu lokalne privrede.

  • Izlazak na globalno tržište podrazumeva prevazilaženje prepreka – a MSP su spremna za taj izazov. Za preduzeća u Srbiji jezičke i kulturne barijere (37%) i pronalaženje odgovarajućeg kadra (37%) navode se kao najveći izazovi na putu ka globalnom poslovanju. Vlasnici preduzeća u Srbiji se takođe suočavaju sa brojnim preprekama za pristup kapitalu, uključujući bolje ekonomske uslove (53%), nedovoljan kolateral (45%), promenljive finansijske performanse (38%) i visok odnos duga i prihoda (38%).

Međutim, usred ovih planova za širenje tržišta, više od 40% ispitanika u globalnom izveštaju kaže da su nespremni za globalne događaje kao što su geopolitički sukobi, bojkoti proizvoda i trgovinski ratovi, u odnosu na 36% u 2023. Pretnje sajber bezbednosti su takođe na vrhu, a od 2023. čak 63% ispitanika više navodi sajber bezbednost kao ključni poslovni cilj (8% u 2023. u odnosu na 13% u 2024.).

Prilika za mala i srednja preduzeća da otključaju rast pristupom globalnoj potražnji je ogromna. Naše istraživanje pokazuje da MSP nastavljaju da šire svoje poslovanje preko granica, proširujući svoj domet na nova tržišta i trgovinske koridore. Da bi to uradili, MSP prihvataju digitalizaciju i inovacije i rade sa nizom dobavljača i partnera koji omogućavaju tehnologiju koja može da osnaži i olakša njihove globalne ambicije”, zaključila je Bea Ordonez, finansijski direktor u kompaniji Payoneer.

Saznajte više o Payoneer-ovom Barometru ambicija malih i srednjih preduzeća klikom na link.

 

Related Posts