Kako da inovativne kompanije finansiraju razvoj u doba krize?

by Vesna Lapčić

Piše: Vladimir Pavlović, WM Equity Partners

Svet je na udaru koronavirusa, a pandemija ove zarazne bolesti svakodnevno ostavlja strahovite posledice na zdravlje i živote velikog broja ljudi širom sveta. Neizvesnost ne jenjava, a prioriteti su jasni – kućna izolacija, briga za svoje i zdravlje najbližih. Kriza nosi brojne nepoznanice i gotovo je paralisala ekonomski život. Obim aktivnosti se smanjuje i preostaju samo one nužne, neophodne za osnovno funkcionisanje. U ovakvim situacijama, na najvećem udaru sa ekonomskog aspekta, biće mala i srednja preduzeća, kao i inovativne kompanije koje su tek počele sa poslovanjem.

Ovo je vreme velikih izazova, ali ono donosi neke prilike. Kućna izolacija je prilika za vlasnike preduzeća da razmisle o tome kako da svoje proizvode i usluge prilagode novim okolnostima. Uz ovakvo prilagođavanje, svakako treba razmišljati i o načinima za finansiranje daljeg razvoja nakon krize. Jedan od najvažnijih načina finansiranja, posebno važan u doba krize, jeste finansiranje putem dodatnog kapitala.

Ovaj alternativni vid finansiranja posebno je važan za mala i srednja preduzeća, što pokazuju i analize na kojima USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj) radi već nekoliko godina u Srbiji. Pristup izvorima finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća je veliki izazov kako za vlasnike tih preduzeća, tako i za čitavu srpsku privredu, jer ona u dobroj meri počiva upravo na MMSP sektoru. Bez obzira na važnost ovog sektora za privredu, preduzeća koja ga čine i dalje se susreću sa nedostatkom drugih mogućnosti za finansiranje, a okosnicu finansijske podrške za njih u najvećoj meri čine proizvodi komercijalnih banaka.

Zato je važno da se mala i srednja preduzeća, čak i u doba krize, edukuju i informišu o mogućnostima za alternativno finansiranje poslovanja. Sada, možda više nego ikada pre, donosioci odluka u ovim firmama, imaju vremena da se upoznaju sa konceptima za alternativno finansiranje i pripreme se za period nakon krize.

Kako bi omogućio bolji pristup alternativnim načinima za finansiranje biznisa, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj u partnerstvu sa WM Equity Partners u toku ove godine radi na programu „Podrška finansiranju inovativnih kompanija i MSP putem dodatnog kapitala“. Cilj je da se domaće kompanije pripreme za razgovore i konkretne transakcije sa regionalnim investicionim  fondovima danas, odnosno za saradnju sa domaćim investicionim fondovima za koje se očekuje da će biti osnovani u bliskoj budućnosti.

Program je posvećen ključnim oblastima važnim za uspešno poslovanje. Izuzetno je bitan proces izrade poslovnog i investicionog plana sa posebnim osvrtom na to koja su očekivanja investitora u smislu obima i kvaliteta predstavljenih informacija. Postojanje poslovnog plana i njegovo prilagođavanje u uslovima krize je ključno za sve, pa tako i za inovativne kompanije. Fokusirani smo i da predstavimo načine na koji investicioni fondovi analiziraju poslovanje inovativnih kompanija i koje metode koriste kako bi procenili vrednost kapitala za potrebe dokapitalizacije. Kapital je uvek potreban, ali je najpotrebniji u doba krize kada kreditori postaju naročito oprezni i smanjuju ponudu ovog vida finansiranja. Jednako važan je i pravni aspekt investiranja kao i uspostavljanje dobrih praksi korporativnog upravljanja. Strateški pogled na poslovanje, određivanje prioriteta i briga o svim stakeholder-ima do posebnog je značaja u doba krize.

Kako bismo podstakli dvosmernu komunikaciju, u sklopu ovog programa omogućavamo predstavnicima inovativnih kompanija da se predstave regionalnim „venture kapital“ fondovima, odgovore na pitanja i izraze potrebu za finansijskim sredstvima koja su im neophodna za dalje finansiranje njihovog razvoja.

Aktuelna kriza je ogroman izazov, ali verujem da neće ugroziti razvoj eksternih oblika finansiranja i aktivnosti „venture capital“ fondova na našem tržištu.

Related Posts