U DDOR osiguranju zaključivanje polisa i prijava štete bez napuštanja stana

by Vesna Lapčić

Prilagođavajući svoje procese i način rada novonastaloj situaciji i uslovima vanrednog stanja prouzrokovanim virusom COVID-19, prvenstveno brinući o zdravlju svojih zaposlenih i klijenata, DDOR osiguranje je omogućilo klijentima i drugim građanima mogućnost zaključivanja polisa, prijavu štete i zakazivanja procene štete bez potrebe za dolaskom u prostorije Društva. Procedure su pojednostavljene i prilagođene situaciji i ne zahtevaju napuštanje svog doma. Svim klijentima i drugim građanima na raspolaganju je i Korisnički centar, a aktuelne informacije relevantne za klijente se svakodnevno objavljuju u posebnoj kategoriji na internet prezentaciji Društva.

Za prijavu štete

Klijentima, fizičkim licima, koji žele da prijave štetu na raspolaganju je Korisnički centar i besplatnim pozivanjem broja 0800 303 301 mogu da iniciraju proces prijave štete. Kako bi se minimalizovali kontakti i potreba za boravkom van kuće, uvedena je i posebna mogućnost zakazivanja procene štete na motornim vozilima u terminu koji najviše odgovara klijentu.

Za pravna lica omogućeno je slanje prijave štete na email adresu prijavastetepl@ddor.co.rs i mogućnost dostavljanja kompletne dokumentacije elektronskim putem.

Formulari za prijavu štete se nalaze na internet prezentaciji DDOR osiguranja na za to posvećenoj stranici.

Za obnovu i kupovinu osiguranja

Klijentima koji žele da obnove polise poreporučujemo da kontaktiraju svoje agente prodaje i sa njima dogovore dinamiku ugovaranja koristeći mogućnost kupovine polisa osiguranja bez dolaska u filijalu i bez kontakta prilikom kupovine. Takođe, na raspolaganju je i Korisnički centar za pomoć oko kupovine ili kontakta agenata.

Opcije za kontakt

  1. Lični agent prodaje osiguranja
  2. Besplatni poziv Korisničkom centru na 0800 303 301;
  3. Chat sa operaterom Korisničkog centra na www.ddor.rs;
  4. Slanje email-a na ddor@ddor.co.rs.

DDOR osiguranje prilagođava svoje poslovanje tako da na najbolji način zaštiti svoje zaposlene i klijente i omogući nesmetano odvijanje procesa obnove i kupovine polisa osiguranja i prijave štetnih događaja. Pažljivo prateći situaciju, uz poštovanje mera Vlade Republike Srbije i u narednom periodu Društvo će nastaviti da posluje odgovorno i biti na raspolaganju svojim klijentima i korisnicima.

Related Posts