Kad nema zadovoljnih zaposlenih nema ni zadovoljnih klijenata

by Vesna Lapčić

Istraživanja pokazuju da kompanije koje ulažu napore i upravljaju iskustvom svojih zaposlenih imaju 2,2 puta veću verovatnoću da će premašiti svoje finansijske ciljeve, preko pet puta više od drugih kompanija razvijaju osećaj pripadnosti kompaniji i time jačaju stabilnost tima i poslovanja, što je značajna prednost imajući u vidu izazove pronalaženja adekvatnog kadra na tržištu rada, i skoro 2,5 puta imaju bolje performanse sa klijentima, rečeno je na prvoj regionalnoj konferenciji FIRESTARTER sa temama Customer Experience (CX) i Employee Experience (EX). 

„Customer i Employee Experience su još uvek u povoju u Srbiji.  Mali procenat kompanija se bavi tim aspektom svog funkcionisanja. Oni koji sagledaju CX i EX kao platformu za održivi rast kompanije, imaće ozbiljnu komparativnu prednost na tržištu jer omogućavaju razvoj timova i rast kompanija, a na duge staze osiguravaju održiv uspeh“, izjavio je Dragan Đorđević, osnivač i direktor kompanije Skills Innovative Learning Experience, koja se već 26 godina bavi temom razvoja ljudi.

Bez pozitivnog iskustva zaposlenih u kompaniji izostaće njihovo zadovoljstvo, a kada nema zadovoljnih zaposlenih, nema ni zadovoljstva klijenata. Poslovno gledano, naša budućnost zavisi od toga kakvi smo sa zaposlenima i sa klijentima danas. CX i EX predstavljaju platformu za održivi razvoj svake kompanije, bez obzira na industriju.

Brojni govornici su se složili da je glavni savet kompanijama da naprave prve strateške CX i EX korake što pre i da budu istrajni, a posebno su istakli značaj komunikacije u ovim procesima, kao i transparentnost i merljivost rezultata.

Related Posts