Home BIZ Info JTI ugovorio sadnju sa više od 300 proizvođača duvana

JTI ugovorio sadnju sa više od 300 proizvođača duvana

by Vesna Lapčić

Kompanija Japan Tobacco International (JTI), najveći proizvođač i jedina inostrana kompanija koja otkupljuje domaći duvan, ugovorila je proizvodnju duvana sa više od 300 uzgajivača ove godine. Osim duvana tipa Virdžinija, od ove godine, JTI ponovo ugovara i duvan tipa Berlej.

„Naš cilj je da u saradnji sa našim dugogodišnjim, kao i novim uzgajivačima, dostignemo najbolji mogući kvalitet i prinos duvana“ – kaže Željko Ananić, menadžer proizvodnje i obrade sirovog duvana u kompaniji JTI i dodaje da se na tome radi kontinuirano i kroz tesnu saradnju sa uzgajivačima. Saradnja podrazumeva podršku u svim fazama uzgoja i to vidu savetovanja u vezi sa agrotehničkim merama, nabavke neophodnih materijala, ali i obezbeđivanje novčanih avansa bez kamate. Pored toga, uzgajivačima se pruža podrška prilikom nabavke sušara, kao i opreme za proizvodnju zalivnih sistema i to na period od 3 do 7 godina, takođe bez kamate.

U kompaniji JTI ističu da je briga o uzgajivačim duvana jedan od prioriteta. Sa ciljem da se uzgojem duvana bave na ekonomski održiv način, kompanija kao pravi partner u poslu prati sve troškove proizvodnje tokom godine, a pred sam otkup revidira otkupne cene i po potrebi ih povećava. Tako je 2022. otkupna cena duvana konstantno povećavana usled promena cena repromaterijala, energenata za sušenje duvana, kao i povećanja cene radne snage.

Prošla godina bila je puna izazova s obzirom da je leto bilo veoma sušno, a rana jesen veoma kišovita što je uticalo na smanjenje kvaliteta i prinosa duvana. Ipak, uz primenu odgovarajućih mera pod budnim okom stručnjaka iz kompanije JTI, izvučen je maksimum, a kompanija je odlučila dodatno pomogne svojim kooperantima i isplati dodatak u iznosu od 21 dinar po svakom predatom kilogramu duvana bez obzira na kvalitet.

Inače, u 2022. godini JTI je ugovorio proizvodnju sa nešto manje od 300 proizvođača na teritoriji Srema, Mačve i Južnog Banata i imao prosečni prinos od oko 1.800 kilograma po hektaru na nešto više od 1.900 ugovorenih hektara i otkupljenih više od 3.400 tona duvana. Pored ekonomske održivosti proizvodnje duvana, JTI vodi računa i o zaštiti životne sredine. Redovno se organizuju obuke kooperanata na temu bezbednog radnog okruženja, primeni ekološki prihvatljivijih sredstava za zaštitu bilja, kao i o prikupljanju i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada od pesticida.

You may also like