Indija prelazi u potpunosti na električna vozila do 2030.

by Vesna Lapčić

Indijska vlada planira da se do 2030. u toj zemlji u potpunosti pređe na prodaju samo električnih vozila i da Indija postane proizvođački centar električnih automobila.

Ova zemlja, sa najzagađenijim vazduhom na svetu što je dobrim delom posledica i ogromnog broja vozila na ulicama, usvojila je 2019. svojevrsni nacionalni program FAME II koji podrazumeva uglavnom podsticajne mere za kupovinu električnih i hibridnih vozila, a jedan deo i za investicije u infrastrukturu.

Električna vozila postaju centralna tačka za indijsku ekološku, energetsku i industrijsku politiku. Oko 20 država u Indiji je već usvojilo zakone u skladu sa ovom politikom, odnosvni ciljevi su zajednički – smanjenje zagađenja vazduha, manji uticaj na klimatske promene, smanjenje zavisnosti od uvoza nafte i promovisanje industrije električnih automobila.

Foto: Pixabay.com

Related Posts