Facility Management Biznis Asocijacija Srbije unaprediće energetsku efikasnost objekata

by Vesna Lapčić

Tržište facility menadžmenta u Srbiji nije razvijeno. U Srbiji postoji oko 7.500.000 kvadrata komercijalnog prostora, izuzimajući javni sektor i zgrade kolektivnog stanovanja. Skoro petina ovog tržišta (19%) podeljena je između pet najvećih facility menadžment kompanija. Inače, na tržištu posluje 200 kompanija koje se deklarišu kao pružaoci usluga facility menadžmenta od čega samo 10 odsto može da ponudi integrisan sistem usluge. Svi ovi podaci ukazuju na to da postoji još uvek mnogo prostora da se ovo tržište razvije, rekla je Tamara Simić, član Upravnog odbora Facility Management Biznis Asocijacija Srbije (FMBAS) nedavno osnovane asocijacije kompanija Marera Properties management, MPC Properties i Tokata.

Energetska efikasnost objekata, edukacija, regionalna saradnja, unapređenje zakonodavnih okvira, teme su koje će pokrivati FMBAS. Ona je dodala da u Srbiji ne postoji formalno obrazovanje u ovoj oblasti te da se nada da će Asocijacija doprineti edukaciji učesnika na tržištu.

„Svaki čovek u proseku provede 85 odsto svog života u zatvorenom prostoru. Zaista moramo da budemo odgovorniji prema objektima iz okruženja“, rekla je Tamara Simić, koja je i direktor Marera Green.

Jedno od najaktuelnijih pitanja jeste svakako energetska efikasnost objekata budući da 40% ukupne proizvedene električne energije koriste postojeći objekti. Primenom adekvatnih facility menadžment rešenja mogu se ostvariti uštede i do 30% na svakoj pojedinačnoj nekretnini, uz dodatni efekat smanjenja CO2.

Jedan od načina jeste implementacija zelenih krovova koji pored toga što imaju estetsku vrednost, imaju veliku ulogu i kod energetske efikasnosti jer priroda vrši neutralizaciju CO2, smanjuje buku, vibracije i dobra su izolacija, rekao je Vladimir Mladenović, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu koji je učestvovao na panel diskusiji povodom osnivanja Asocijacije.

On je dodao da na takvom krovu mogu da se instaliraju i solarni paneli tako da pored toga što je zeleni može da bude i produktivan, dok se ušteda vode za zalivanje postiže akumuliranjem kišnice.

Željko Zečević, konsultant Marera Green Eneplus, istakao je da se instaliranje fotonaponskih panela „više nego isplati za zadovoljavanje sopstvenih potreba“ te da je povrat investicije u proseku pet godina.

Andrej Cupač iz kompanije MPC Properties je naveo primer solarne elektrane koju je ta kompanija instalirala na krovu Ušće šoping centra snage 50kW. Energija dobijena iz te elektrane koristi se za potrebe šoping centra i napajanja punjača za električne automobile.

Na konferenciji povodm osnivanja Asocijacije bilo je reči o pravilnom održavanju objekata, o značaju holističkog pristupa održavanju objekata, ISO FM sertifikaciji, energetskoj efikasnosti, primeni bezbednosnih standarda i njihovom uticaju na funkcionalnost i održivost objekata.

Predsednik Asocijacije, Danilo Pušonja, istakao je ključne razloge za osnivanje FMBAS-a: „Tržište FM-a u Srbiji je još uvek u povoju, sa brojnim izazovima uobičajenim za taj stadijum razvoja struke. Ključne barijere predstavljaju siva ekonomija, nepovoljni uslovi rada, upitan kvalitet usluga i improvizacije u pogledu obima i načina realizacije posla, što dovodi do realnih posledica kako po objekte tako i u pogledu razvoja industrije.“

Facility Management Business Association of Serbia (FMBAS) je nevladina, neprofitna organizacija posvećena promociji, edukaciji i pružanju podrške razvoju industrije Facility Management-a u Srbiji. Osnovana je početkom 2023. godine, od strane tri vodeće kompanije koje posluju u segmentu izgradnje i upravljanja nekretninama, Marera Property Management, MPC Properties i TOKATA.

Related Posts