Grawe osiguranje preuzima portfelj životnog osiguranja Dunava u Republici Srpskoj

by Vesna Lapčić

Grawe osiguranje iz Banjaluke preuzima kompletan portfelj životnog osiguranja Dunav osiguranja, odnosno oko 1.500 osiguranika, koji to neće osjetiti jer im je zagarantovano zadržavanje svih ugovorenih prava.

Prenos portfelja obuhvata sve preuzete rizike životnih osiguranja, a klasifikovane u osiguranje za slučaj smrti osiguranog lica, mješovito osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti osiguranog lica, dopunsko osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja ugovorenog uz osnovni ugovor o mješovitom osiguranju života.

Ovo je prvi put na tržištu osiguranja Republike Srpske da se, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje, portfelj osiguranja prenosi sa jednog na drugo društvo, za razliku od regiona gde je to već postala uobičajena praksa.

Generalni direktor Dunav osiguranja Bojan Popović rekao je za Capital da su postigli sporazum o prenosu portfelja životnog osiguranja sa Grawe osiguranjem.

„Prenos portfelja će se izvršiti na način da ugovorena prava i obaveze za 1.571 osiguranika Dunav osiguranja po zaključenim ugovorima – polisama osiguranja života ostaju ista kao što su i ugovorena“, istakao je Popović.

Naglašava da osiguranici ostaju zaštićeni do isteka ugovorenog osiguravajućeg pokrića, a ukoliko budu imali dodatnih pitanja mogu da se obrate Dunav osiguranju.

Uz to Poslovnice Atos osiguranja u Federaciji biće pridužene Grawe group, koja je prošle godine postala vlasnik ove osiguravajuće kuće.

Related Posts