Banke moraju da se oglašavaju zakonito, istinito, časno i pristojno

by Vesna Lapčić

Kada je reč o oglašavanju, banke bi trebalo da poštuju osnovne postulate, koji se odnose i na druge organizacije, a to je da oglašavanje bude zakonito, istinito, časno i pristojno, rečeno je na savetovanju BankMark 2019, a prenosi Ekapija.

„Banke koje posluju u Srbiji prilikom oglašavanja prave slične greške koje se dešavaju i u drugim zemljama. Najveći broj prigovora na oglašavanje banaka prema statistici odnosi se na takozvano obmanjujuće oglašavanje.To je slučaj kada u oglasu nije data kompletna informacija potrošaču, a to je jedna od osnovnih funkcija oglasa, da informiše javnost. To su ili sitna slova ili nekompletne informacije. Internet je veoma zanimljivo tržište. S jedne strane daje veliku slobodu, a sa druge, veoma je teško pratiti, te je to prostor u kojem može da se očekuje da se pojave takve stvari koje su u suprotnosti sa etikom“, rekla je Jelena Ivanović, izvršna direktorka Nacionalne asocijacije za etičke standarde u oglašavanju.

U aprilu 2019. godine osnovana je Nacionalna asocijacija za etičke standarde u oglašavanju, telo koje se bavi samoregulacijom ove oblasti, a prigovore na oglašavanje mogu podneti i potrošači, ali i kompanije.

Savetovanje BankMark se održava po drugi put i okupilo je stručnjake iz čitavog regiona.

„Inicijativa za pokretanje ovakvog savetovanja potekla je iz rada Odbora za marketing i PR Udruženja banaka Srbije. Postojala je potreba i želja da se kreira jedna ovakva platforma koja bi omogućila kolegama da razmenjuju znanja i iskustva u onoj meri u kojoj to dozvoljavaju tržišni uslovi“, rekla je Zlata Lukić, specijalista za marketing i PR Udruženja banaka Srbije.

U Srbiji trenutno posluje 26 banaka, a primetan je trend konsolidacije tržišta.

Related Posts