Građani nisu najviše zabrinuti za gubitak posla

by Vesna Lapčić

Regionalna agencija za istraživanje tržišta Valicon, krajem prethodne nedelje sprovela je istraživanje o tome kako i na koji način građani Srbije doživljavaju trenutnu situaciju izazvanu korona virusom. Skoro 90% građana Srbije zabrinuto je u vezi sa epidemijom, dok 73% njih, mere koje Vlada Republike Srbije donosi s ciljem sprečavanja daljeg širenja korona virusa smatra primerenim situaciji.

Predstavnici javnog života na svim nivoima, kontinuirano šalju poruke solidarnost, te građani Srbije,
kako pokazuje istraživanje, u najvećoj meri brinu za svoje bližnje. Čak 86% njih izjavilo je da u najvećoj
meri brine za članove svoje porodice dok se na drugom mestu nalazi briga za lično zdravlje, sa čime
se saglasilo 46% ispitanika.

Interesantno je da je svega 3 od 10 ispitanika, čak i pre zvaničnog predstavljanja paketa mera za pomoć ekonomiji i privredi od strane Kriznog štaba za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti COVID-19 po privredu, pokazalo zabrinutosti za ekonomske posledice širenja epidemije korona virusa, a 55% ispitanika smatra da su ekonomske mere koje su Vlada i Narodna banka objavila pre jučerašnjeg dana adekvatne.

Za ekonomske posledice zabrinuto je 43% ispitanika u Bosni i Hercegovini, 46% u Sloveniji i 49% u
Hrvatskoj, što u poređenju sa 30% u Srbiji predstavlja najniži stepen zabrinutosti u regionu.
Što se zabrinutosti za radno mesto tiče, procenti su najniži i iznose 11% u Srbiji, 12% u Bosni i
Hercegovini i Hrvatskoj, a u Sloveniji 10%.

S druge strane građani u Srbiji i regionu u velikoj meri očekuju pogoršanje u pogledu ličnih finansija.
Na pitanje: Kakvo je Vaše opšte finansijsko stanje, u poređenju sa periodom od pre pola godine? 70%
ispitanika iz Srbije odgovorilo je da ili očekuje pogoršanje ili je situacija u finansijskom pogledu već
lošija, u BiH je taj procenat 77%, u Hrvatskoj 72% dok je u Sloveniji najniži i iznosi 67%.

Svega 53% ispitanika u Srbiji i 56% u Sloveniji smatra da situacija u pogledu širenja korona virusa ide
ka boljem ili mnogo boljem, stepen optimizma u Hrvatskoj najviši je u regionu i iznosi 67%, dok su
ispitanici u BiH nešto pesimističniji u ovom pogledu te 56% smatra da situacija ide ka lošijem ili mnogo
lošijem.

Sa podacima iznad korelira i odgovor na pitanje kako građani lično doživljavaju i opisuju trenutnu
situaciju u novonastalim okolnostima. Naime, najveći broj ispitanika u Srbiji (36%), pa i regionu
izjasnilo se da je u najmanju ruku doživljavaju kao neugodnu ili umarajuću. S druge strane čak 47% ispitanika u Srbiji percipira trenutnu situaciju kao podnošljivu ili normalnu s obzirom na okolnosti,
pri čemu je i među građanima regiona registrovan sličan doživljaj trenutne situacije.

Čak 60% ispitanika u Srbiji izjavilo je da u ovom trenutnu nije promenilo potrošačke navike, a 28%
njih smatra da ih neće ni promeniti. S druge strane nalazi se 32% koje u nastupajućem periodu očekuje
smanjenje lične potrošnje. Drugih 39% ispitanika ipak ocenjuje da je epidemija uticala na količinu
potrošnje, te 10% ispitanika troši više nego ranije, a 29% troši manje u odnosu na pređašnji period.

Rezultati istraživanja u regionu pesimističniji su u odnosu na podatke u Srbiji, 77% ispitanika u
Sloveniji, 79% u Hrvatskoj i 69% u BiH smatra da će trošiti manje ili već sada troši manje u odnosu na
period pre pojave korona virusa.


PROJEKCIJE TRAJANJA EPIDEMIJE
Ispitanici u regionu donekle su usaglašeni u pogledu predviđanja trajanja epidemije korona virusa.
Iako na ovo pitanje niko nema odgovor, stanovnici Srbije procenjuju da će mere socijalne distance,
zabrane kretanja, zatvorenih škola i dr. trajati oko 2,7 meseci, u Hrvatskoj 2,8 meseci, Bosni i
Hercegovini 2,9 meseci dok ispitanici u Sloveniji ocenjuju da će kraj epidemije biti proglašen u roku
od 2 meseca.

Related Posts