Home Finews Građani nisu najviše zabrinuti za gubitak posla

Građani nisu najviše zabrinuti za gubitak posla

by Vesna Lapčić

Regionalna agencija za istraživanje tržišta Valicon, krajem prethodne nedelje sprovela je istraživanje o tome kako i na koji način građani Srbije doživljavaju trenutnu situaciju izazvanu korona virusom. Skoro 90% građana Srbije zabrinuto je u vezi sa epidemijom, dok 73% njih, mere koje Vlada Republike Srbije donosi s ciljem sprečavanja daljeg širenja korona virusa smatra primerenim situaciji.

Predstavnici javnog života na svim nivoima, kontinuirano šalju poruke solidarnost, te građani Srbije,
kako pokazuje istraživanje, u najvećoj meri brinu za svoje bližnje. Čak 86% njih izjavilo je da u najvećoj
meri brine za članove svoje porodice dok se na drugom mestu nalazi briga za lično zdravlje, sa čime
se saglasilo 46% ispitanika.

Interesantno je da je svega 3 od 10 ispitanika, čak i pre zvaničnog predstavljanja paketa mera za pomoć ekonomiji i privredi od strane Kriznog štaba za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti COVID-19 po privredu, pokazalo zabrinutosti za ekonomske posledice širenja epidemije korona virusa, a 55% ispitanika smatra da su ekonomske mere koje su Vlada i Narodna banka objavila pre jučerašnjeg dana adekvatne.

Za ekonomske posledice zabrinuto je 43% ispitanika u Bosni i Hercegovini, 46% u Sloveniji i 49% u
Hrvatskoj, što u poređenju sa 30% u Srbiji predstavlja najniži stepen zabrinutosti u regionu.
Što se zabrinutosti za radno mesto tiče, procenti su najniži i iznose 11% u Srbiji, 12% u Bosni i
Hercegovini i Hrvatskoj, a u Sloveniji 10%.

S druge strane građani u Srbiji i regionu u velikoj meri očekuju pogoršanje u pogledu ličnih finansija.
Na pitanje: Kakvo je Vaše opšte finansijsko stanje, u poređenju sa periodom od pre pola godine? 70%
ispitanika iz Srbije odgovorilo je da ili očekuje pogoršanje ili je situacija u finansijskom pogledu već
lošija, u BiH je taj procenat 77%, u Hrvatskoj 72% dok je u Sloveniji najniži i iznosi 67%.

Svega 53% ispitanika u Srbiji i 56% u Sloveniji smatra da situacija u pogledu širenja korona virusa ide
ka boljem ili mnogo boljem, stepen optimizma u Hrvatskoj najviši je u regionu i iznosi 67%, dok su
ispitanici u BiH nešto pesimističniji u ovom pogledu te 56% smatra da situacija ide ka lošijem ili mnogo
lošijem.

Sa podacima iznad korelira i odgovor na pitanje kako građani lično doživljavaju i opisuju trenutnu
situaciju u novonastalim okolnostima. Naime, najveći broj ispitanika u Srbiji (36%), pa i regionu
izjasnilo se da je u najmanju ruku doživljavaju kao neugodnu ili umarajuću. S druge strane čak 47% ispitanika u Srbiji percipira trenutnu situaciju kao podnošljivu ili normalnu s obzirom na okolnosti,
pri čemu je i među građanima regiona registrovan sličan doživljaj trenutne situacije.

Čak 60% ispitanika u Srbiji izjavilo je da u ovom trenutnu nije promenilo potrošačke navike, a 28%
njih smatra da ih neće ni promeniti. S druge strane nalazi se 32% koje u nastupajućem periodu očekuje
smanjenje lične potrošnje. Drugih 39% ispitanika ipak ocenjuje da je epidemija uticala na količinu
potrošnje, te 10% ispitanika troši više nego ranije, a 29% troši manje u odnosu na pređašnji period.

Rezultati istraživanja u regionu pesimističniji su u odnosu na podatke u Srbiji, 77% ispitanika u
Sloveniji, 79% u Hrvatskoj i 69% u BiH smatra da će trošiti manje ili već sada troši manje u odnosu na
period pre pojave korona virusa.


PROJEKCIJE TRAJANJA EPIDEMIJE
Ispitanici u regionu donekle su usaglašeni u pogledu predviđanja trajanja epidemije korona virusa.
Iako na ovo pitanje niko nema odgovor, stanovnici Srbije procenjuju da će mere socijalne distance,
zabrane kretanja, zatvorenih škola i dr. trajati oko 2,7 meseci, u Hrvatskoj 2,8 meseci, Bosni i
Hercegovini 2,9 meseci dok ispitanici u Sloveniji ocenjuju da će kraj epidemije biti proglašen u roku
od 2 meseca.

You may also like