Firmama dve milijarde evra na tri godine kroz bankarske kredite

by Vesna Lapčić

Banke će finansirati sopstvenim sredstvima deo likvidnosti preduzeća u Srbiji sa dve milijarde evra na period od tri godine, a uslov je da su u periodu pre pandemije firme redovno izmirivale obaveze prema državi, bankama i poslovnim partnerima.

Paket mera koji je država predstavila juče, banke će u narednih sedam do deset dana razraditi i definisati kako i na koji način će odobravati novac, koji je pre svega namenjen za obrtna sredstva preduzeća (likvidnost), odnosno, kako bi ta preduzeća mogla da izmiruju svoje tekuće obaveze.

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić rekao je u izjavi za Tanjug da ima nekoliko kriterijuma da bi se koristila ova garantna šema koja služi da se prevashodno ojača poverenje između države, banaka i privrednika.

„Da su izmirivali redovno obaveze prema državi, prema bankama, poslodavcima. To je minimum uslova koji će biti da bi mogli da apliciraju za sredstva iz ovog paketa“, rekao je Vasić za Tanjug.

Kaže da je ovaj paket mera povoljan za privrednike, jer je reč o kreditima koji će biti plasirani u dinarima. Jedan deo novca banke će davati za izmirivanje dospelih obaveza, a drugi kroz kredite za finansiranje novih projekata preduzeća.

Na pitanje Tanjuga da oceni kako se „drži“ bankarski sektor u zemlji, Vasić kaže da su banke stabilne i likvidne, kao i država. „I dalje je bankarski sektor stabilan i likvidan. Raduje nas da je i država u isto takvom stanju“, rekao je Vasić i podsetio da je Agencija Fič pre nekoliko dana izašla sa potvrdom rejtinga našoj zemlji na nivou od BB+.

Related Posts