Severna Makedonija: Dokapitalizacija Croatia Osiguruvanje Neživot

by Vesna Lapčić

Croatia Osiguruvanje – Neživot, podružnica Croatia Osiguranja – hrvatskog tržišnog lidera, povećala je kapital za 580.000 evra novom emisijom akcija, na 7,03 miliona EUR, prenosi SeeNews.

Kompanija je izdala 5.800 običnih akcija po ceni od 100 evra za svaku. Nakon odobrenja povećanja kapitala neživotnog osiguranja, Komisija za hartije (SEC) objavila je da je novoizdate akcije upisala druga jedinica ovog osiguravajućeg društva u Makedoniji – Croatia Osiguruvanje Život.

Dve makedonske kompanije iz grupe Croatia Osiguranja zajedno čine vise od 11% udela u ukupnoj premiji na tržištu: Croatia Osiguruvanje – Život predvodi u segmentu životnih osiguranja sa udelom od 37,6%, a Croatia Osiguruvanje – Neživot zauzima 10. mesto na neživotnom tržištu , što čini 5,5% ukupne premije.

Foto: Pixabay.com

Related Posts