FINIZ: Novo okruženje kreira nove izazove

by Vesna Lapčić

U uslovima automatizacije poslovnih procesa sve je veći broj krivičnih dela, kako zbog onlajn okruženja u kojima se odvija poslovanje nakon pojavljivanja pandemije izazvane virusom Kovid 19, tako i zbog činjenice da kriminalni um učinioca krivičnih dela uvek pronalazi nove oblike aktivnosti, rečeno je na jednom od predavanja koje je održano u okviru sedme Međunarodne naučne konferencije FINIZ, pod nazivom Ljudi u fokusu automatizacije procesa. Konferencija je održana 4. decembra u organizaciji Univerziteta Singidunum, a prvi put se održavala onlajn.

Kao i svake godine, na konferenciji se govorilo o brojnim važnim temama, između ostalog iz oblasti finansijske forenzike, računovodstva, HR-a, marketinga.

Tako se na sesiji Računovodstvo u doba pandemije govorilo o problemu sa kojima se susreću računovođe kao i o tome kako je pandemija uticala na promenu načina rada računovođa. Sesija organizovana u saradnji sa Udruženjem internih revizora, pod nazivom “U korak sa promenama”, imala je poseban fokus na razvoju tehnika upravljanja IT rizicima i informacionom bezbednošću.  Sesija u saradnji sa Nacionalnim udruženjem procenitelja Srbije (NUPS) i Udruženjem samostalnih sudskih veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti (USSVP) se bavila pitanjem nacionalnih standarda za procenu vrednosti nepokretnosti.

Sesija pod okriljem projekta Razmena iskustva Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza,  podržanim grantom International Visegrad Fund , bavila se otvorenim pitanjima teorije i prakse: 1. Mišljenja Ministarstva Finansija – izbor prava ili stranputica u pravnu nesigurnost i 2. Međunarodna saradnja u funkciji smanjenja evazije poreza za zaustavljanje izbegavanja plaćanja poreza

U fokusu eskperata iz oblasti HR aktuelna tema je bila digitalni HR. Digitalni HR predstavlja paradigmu novog doba i usko je povezan sa savremenom ekonomijom znanja. U tehničkom smislu predstavlja transformaciju HR servisa i procesa upotrebom digitalnih tehnologija. U smislu iskustva zaposlenih predstavlja izazov za svaki aspekt upravljanja ljudskim kapitalom organizacije i promenu poslovnog okvira u kojima se HR funkcija razvijala do sada.

I na kraju, relevantna tema za FINIZ 2020 je bila i automatizacija u marketing, kao najnoviji trend u optimizaciji marketinških aktivnosti i maksimiziranju prodajnih rezultata. Zahvaljujući ovom “ličnom asistentu” moguće je precizno identifikovanje potreba i želja potencijalnih i postojećih korisnika usluga, kreiranje personalizovanih kampanja, stvaranje kvalitetnih prodajnih prilika i praćenje rezultate realizovanih aktivnosti. Njen poseban doprinos savremenom poslovanju je u: značajnoj uštedi vremena, olakšanoj realizaciji aktivnosti i detaljnom izveštavanju.

Konferenciju je otvorio prof. dr Nemanja Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum.

Uvodni govornici ovogodišnje konferencije su bili:

  • Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti,
  • Danijela Ilić, predsednica Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije,
  • Zoran Škobić, rukovodilac sektora edukacije i koordinator međunarodne saradnje, SRRS
  • Sanja Kekić, predsednica Udruženja ISACA Beograd,
  • Žarko Vukadinović, predsednik Udruženje ACFE Srbija,

Predsedavajući plenarnog dela su bili profesori Goranka Knežević, Zoran Petrović i Lidija Barjaktarović. Oni su se osvrnuli na aktuelne projekte Univerziteta Singidunum u oblasti poreza (Razmena iskustva Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza) podržanim grantom International Visegrad Fund  i primene veštačke intelgencije u finasijama koja vodi većoj transparentnosti u finansijskoj industriji (COST CA 19130). Potom su izneli rezultate prethodnih projekata Tehničke pomoći u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja, pod okriljem Svetske banke i Ministarstva finansija Republike Srbije. Dalje, su istakli značaj kontinuirane edukacije u saradnji sa Udruženjem internih revizora Srbije, Nacionalnim društvom procenitelja Srbije i Udruženjem sertifikovanih istražitelja prevara Srbije. I na kraju su iskoristili priliku da informišu prisutne da je Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum dobio prestižnu univerzitetsku afilijaciju globalnog CFA Instituta.

 

Related Posts