Triglav biznis polisa osiguranja – kompletna zaštita za vaš posao

by Vesna Lapčić

U dinamičnom poslovnom svetu, nepredvidivi i neželjeni događaji mogu da imaju negativne posledice na poslovanje. Kako bi zaštitili biznis i osigurali kontinuitet rada, preduzetnici i druga pravna lica mogu da ugovore Triglav biznis polisu osiguranja koja pruža kompletnu zaštitu za mikro, mala i srednja preduzeća, bez obzira na pravnu formu.

Šta je Triglav biznis polisa osiguranja?

Triglav biznis polisa osiguranja je prva „multirisk” polisa koja omogućava kombinovano osiguranje imovine, imovinskih interesa, odgovornosti, zaposlenih, i pruža kompletnu zaštitu u slučaju nastanka osiguranih rizika, kao i asistenciju u slučaju potrebe za hitnim intervencijama.

Ključne prednosti

 1. Sveobuhvatno pokriće: Polisa pokriva širok spektar rizika uključujući požar, poplavu, izliv vode iz instalacija, lom mašina, provalnu krađu, razbojništvo i još mnogo toga.
 2. Kontinuitet: Mogućnost pokrića troškova nastalih prekidom rada usled požara.
 3. Fleksibilnost i prilagodljivost: Osiguranje se prilagođava specifičnim potrebama vašeg poslovanja, bilo da se radi o nepokretnoj imovini (građevinski objekti) ili pokretnoj imovini (oprema i zalihe robe).
 4. Brza i efikasna naknada štete: Zahvaljujući jednostavnom i optimizovanom procesu ugovaranja, vaši zahtevi za naknadu štete biće rešeni brzo i efikasno.
 5. Hitne intervencije: U slučaju hitnih situacija, polisa pokriva troškove organizacije, dolaska i rada stručnih majstora, kao što su vodoinstalateri, električari, staklari i drugi.

Šta sve može biti osigurano?

 • Nepokretna imovina (građevinski objekti);
 • pokretna imovina (oprema i zalihe robe);
 • prekid rada;
 • odgovornost;
 • zaposleni;
 • hitne intervencije.

Dodatne mogućnosti

Triglav biznis polisa osiguranja omogućava pokriće do čak 13 različitih rizika – jednom polisom moguće je ugovoriti osiguranje od sledećih rizika:

Požar: Zaštita u slučaju požara, udara groma ili eksplozije.

Izliv vode: Pokriće štete uzrokovane izlivom vode iz instalacija.

Poplava i bujica: Osiguranje od poplava i bujica koje mogu naneti ozbiljnu štetu.

Lom mašina: Pokriće troškova popravke ili zamene loma mašina.

Provalna krađa i razbojništvo: Osiguranje od štete izazvane provalom i razbojništvom.

Obesna delovanja: Zaštita od vandalizma na građevinskim objektima.

Osiguranje računara: Pokriće za štetu na računarskoj opremi.

Lom stakla: Osiguranje stakala u vašim poslovnim prostorima.

Odgovornost: Pokriće za pravne troškove i odštetne zahteve.

Hitne intervencije: Pomoć u hitnim slučajevima kao što su problemi sa vodoinstalacijama ili električnim instalacijama.

Prekid rada: Pokriće troškova nastalih prekidom rada.

Nezgoda: Osiguranje za slučaj nastanka smrti i trajnog invaliditeta usled nezgode.

– Teže bolest i hirurške intervencije: Osiguranje za slučaj nastanka težih bolesti i hirurških intervencija.

Kako dobiti Triglav biznis polisu osiguranja?

Proces ugovaranja Triglav biznis polise osiguranja je jednostavan i brz, a više informacija se može dobiti posetom filijalama Triglav osiguranja, pozivanjem broja 011 3305 150 ili putem mejla: korisnickicentar@triglav.rs

Foto: Pixabay.com

 

 

 

Related Posts