EIB je potpisala 40 miliona evra sa Banca Intesa Beograd za podršku srpskim malim biznisima

by Vesna Lapčić

Evropska investiciona banka (EIB), banka Evropske unije (EU), obezbedila je 40 miliona evra za Banca Intesa Beograd (BIB) radi podrške bržem oporavku sprskih malih i srednjih preduzeća od covida-19. Ovo je peti zajam EIB-a za oporavak privatnog sektora u Srbiji u okviru finansijskog programa Tima Evrope za borbu protiv covida-19. Od početka pandemije 2020. godine, EIB je obezbedila 180 miliona evra novih, pristupačnijih kreditnih linija za podršku srpskim kompanijama, pomažući im da reše probleme sa likvidnošću, održe poslovanje, radna mesta i realizuju svoje investicione planove tokom i posle pandemije.

Kreditnom linijom EIB-a potpisanom danas, BIB će moći da ponudi bolje i povoljnije uslove za MSP i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije koja su najugroženija trenutnom krizom. Ovom novom finansijskom prilikom, kompanije će moći da nadomeste potrebu za obrtnim sredstvima i realizuju svoje investicije.

Liljana Pavlova, potpredsednica Evropske investicione banke odgovorna za Srbiju izjavila je: “Ulaganjem 180 miliona evra za podršku bržem oporavku srpskih malih i srednjih biznisa, EIB je pokazao istrajnu posvećenost potpunom i brzom oporavku Srbije od pandemije covida-19. Želimo da pomognemo srpskoj ekonomiji ne samo da odoli uticaju pandemije, već i da se širi, razvija i jača svoju poziciju na regionalnim i tržištima Evropske unije. Sledeći korak u tom pravcu je tranzicija ka zelenijem, digitalnom poslovnom modelu i, kao banka EU, EIB će doprineti ovoj transformaciji, ključnoj za stvaranje radnih mesta i opštu konkurentnost srpske ekonomije.”

Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora, Banca Intesa, izjavila je: „Veliko nam je zadovoljstvo što nastavljamo dugogodišnju saradnju sa našim partnerom Evropskom Investicionom bankom obezbeđivanjem nove kreditne linije u iznosu od 40 miliona evra. Pandemija virusa COVID-19 nesumnjivo je ostavila najveće posledice na mala i srednja preduzeća, te su njihov oporavak i dalji razvoj ključni za održivi rast srpske ekonomije. Kao decenijski lider na tržištu Srbije, kroz novu kreditnu liniju ponudićemo sektoru privrede podršku u nesmetanom kontinuitetu njihovog poslovanja, finansiranju tekućih obaveza i investicionih projekata u cilju očuvanja stabilnosti kompanija i radnih mesta, kao i rasta i osnaživanja domaće ekonomije. Banca Intesa je kao pouzdan partner privredi do sada stavila na raspolaganje 160 miliona evra kroz ugovore o kreditnim linijama sa EIB.”

Mateja Norčič Štamcar, otpravnica poslova Delegacije Evropske unije u Srbiji je izjavila: “Bez obzira da li se radi o inovativnom, visoko tehnološkom ili malom biznisu u ruralnim delovima Srbije koji se bavi poljoprivrednom ili obradom drveta; bilo da se radi o sajber kompaniji ili seoskom gazdinstvu – EU ima način da podrži bilo koje malo ili srednje preduzeća u Srbiji. Stoga je ovo još jedan korak u pravom smeru ka vitalizaciji i stabilizaciji ekonomije u Srbiji i stvaranju prilika za preduzetnike.”

Related Posts