AM Best potvrdio „A“ rejting osiguravajućoj kompaniji Sava Re

by Vesna Lapčić

Rejting agencija AM Best potvrdila je finansijski rejting „A“ (excellent) slovenačkog osiguravajućeg društva Sava Re kao i dugoročni kreditini rejting „A“, piše Xprimm.

AM Best je istakao da je bilans stanja Sava Re zasnovan na snažnoj kapitalizaciji prilagođenoj riziku, likvidnom investicionom portfoliju, opreznom rezervisanju i dobrom internom generisanju kapitala uz nisku zavisnost od reosiguranja te da kompanija ima dobru finansijsku stabilnost i pristup tržištima kapitala. Rejting agencija je takođe istakla da osiguravajuća kuća Sava ima snažnu poziciju na tržištu Slovenije, gde se nalazi na drugom mestu sa tržišnim udelom od 20 odsto te da aktivno razvija svoju konkurentnsku poziciju na tržištima Zapadnog Balkana.

Sava Re je „majka“ kompanija Sava Insurance Group, a svoje filijale ima u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji (Kosovo) i Sloveniji.

 

Related Posts