Osiguravači sve bliži tržištu kriptovaluta

by Vesna Lapčić

Više od 40 miliona ljudi koristi kriptovalute. Kako sazreva, ovo tržište privlači sve više industrija među kojim je i osiguranje.

Osiguranje mu se polako prilagođava, ali njegova neregulisana priroda i potencijal visokog rizika čine ga previše rizičnim za neke osiguravače. Investitori kriptovaluta pokazuju snažnu potražnju za zaštitom imovine u obliku osiguranja istih. Neki osiguravači to tržište smatraju obećavajućim, a neki su i dalje oprezni.

Zaobilazeći tradicionalne banke kao posrednike, kriptovalute pružaju brzo i jeftino obavljanje transakcija. Kripto tržište je nestabilno i relativno novo. Bitcoin i druge kriptovalute vlada ne reguliše, što znači da ne postoje pravila za osiguranje. Njihova cena varira svaki dan, što otežava proces, a samim tim je veća premija osiguranja.

Polise kripto osiguranja su dizajnirane da štite od gubitaka, krađe i opšteg gubitka kapitala. Uprkos tome, ova industrija je 96% neosigurana. Takođe, za pokrivanje prevarnih radnji, polisa od pet miliona dolara mogla bi koštati 250.000 dolara godišnje.

Sve više osiguravača prihvata kriptovalutu kao oblik plaćanja. Tradicionalno tržište osiguranja polako postaje zadovoljno digitalnom imovinom, iako je i dalje oprezno.

Izvor: Dunav Re

Foto: Pixabay.com

Related Posts