Dr Miloš Petrović, direktor Centra za električna i hibridna vozila: Srbija već živi električnu budućnost

Izvor: edicija "Moć održivog poslovanja"

by Vesna Lapčić

Da li smo spremni za najavljenu „budućnost električnih vozila“ ili je ona već stigla u Srbiju, i šta sve treba očekivati u narednom periodu pitali smo Miloša Petrovića, direktora Centra za električna i hibridna vozila.

„Srbija je preduzela prve korake: tehnološki je spremna, i kada pravna regulativa bude potpuno usaglašena, može pokrenuti tehnološku uslugu kao što to rade najrazvijenije zemlje“, kaže Petrović za „Moć održivog poslovanja“.

Elektrifikacija saobraćaja se već zahuktala u svetu. Koliko je Srbija daleko od toga?

Srbija već živi električnu budućnost: imamo u ponudi na tržištu sva električna vozila svih svetskih proizvođača. Edukacija o potrebama vozila sa nultom emisijom gasova brzo se razvija, svaki vozač je svestan zagađenja sopstvenog vozila i to bi rado da menja. Neke kompanije su i to ubacile u svoje „car policy“. Sada za velike vozne parkove kod nabavki više nije najvažnija cena, već emisija CO2. Ograničavajući faktor zasad je infrastruktura kad je reč o punjačima.

Kakva je tu situacija, i da li je rešiva?

U Srbiji ima 400 punjača, ako se uzme u obzir i mreža punjača koje ima svaki uvoznik vozila prema adekvatnim standardima, svaki hotel sa četiri zvezdice, veliki broj tržnih centara i kompanija. To je nedovoljno za pokrivanje cele Srbije. U nekim evropskim zemljama postoji 200–300 punjača na 100.000 stanovnika, a recimo Norveška raspolaže sa čak 500 punjača na 100.000 stanovnika.

Treba voditi računa o tome da svi međunarodni putevi moraju imati dobru infrastrukturu punjača ako želimo da električna vozila prolaze kroz našu zemlju. Situacija je, naravno, rešiva i već se rešava: završen je tender za 3.000 punjača koji će biti instalirani ove godine na putevima po Srbiji. Time ćemo se svrstati u red opremljenijih zemalja u regionu kad je reč o mreži punjača.

Postoje li još neke prepreke? Ima li tržište Srbije neke specifične izazove?

Naravno da ima prepreka. Naše su „prljava energija“ i nedostatak čiste. Naime, Srbija proizvodi električnu energiju iz uglja lignita. Učešće te rude je 67 odsto u proizvodnji električne energije. Vrlo malo ima električne energije iz obnovljivih izvora – vetra, sunca i hidropotencijala.

Da li u svetu ima dovoljno ruda za proizvodnju električnih vozila koja bi zamenila sadašnja, konvencionalna? Kako se rešava reciklaža baterija?

Nažalost, nema. Za prozvodnju konvencionalnih vozila potrebno je 28 kilograma minerala, dok je za električna potrebno 369 kilograma nikla, magnezijuma, bakra, litijuma, kobalta… Jasno je da je nemoguće zameniti električnim sva vozila koja postoje na svetu. Za njihovu proizvodnju je potrebna i velika količina električne energije.

Reciklaža je još važnija tema, to je važan ali i skup proces. Neke kompanije već prave i svoje fabrike za reciklažu baterija.

Kakva bi trebalo da bude strategija Srbije u pogledu subvencionisanja kupovine električnih i hibridnih vozila?

Godišnje subvencije su do sada iznosile po 120 miliona dinara u 2020. i 2021, 150 miliona u 2022. godini i 294 miliona u 2023. godini. Budžetom za 2024. predviđeno je 170 miliona dinara i to je ozbiljno smanjenje u odnosu na prošlu godinu. Prilikom kupovine dobija se subvencija od 5.000 evra za električne, 3.500 za plug-in hibride, 2.500 za hibride, i ta vozila su oslobođena poreza na upotrebu prilikom godišnje registracije. Da bi se stara vozila lakše zamenila novim i da bi na ulicama bilo više onih sa nultom emisijom CO2, trebalo bi subvencionisati kupovinu jeftinijih električnih vozila. Takođe bi trebalo uvesti dodatne takse za ona vozila koja zagađuju čovekovu okolinu, po sistemu „zagađivač plaća“.

U Kragujevcu će se, prema najavama, proizvoditi električni automobil „panda“. Šta Srbija time dobija?

Električni automobil „panda nacionale“ bio bi hit u Evropi. Ovim bi Srbija ušla na mapu električnih vozila i kao jedan od najvećih proizvođača takvih vozila. Do tada će Srbija dobiti infrastrukturu koja će biti dovoljna za nekoliko hiljada električnih vozila, pa kako se broj vozila bude povećavao – povećavaće se i broj punjača. Mi ćemo nastaviti našu tradiciju da imamo proizvođača motornih vozila, ali ovoga puta u trendu sa svetskim kretanjima, tj. sa motorom na električni pogon.

 

 

 

Related Posts