Home Novac Dodatna sredstva za subvencije za električna vozila

Dodatna sredstva za subvencije za električna vozila

by Vesna Lapčić

Ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo je dodatna sredstva za subvencije za električna i hibridna vozila. Prvobitno je bilo odobreno 150 miliona dinara, a budući da je interesovanje bilo izuzetno veliko, resorno Ministarstvo je odobrilo dodatna sredstva.

Prema podacima Ministarstva, u 2020. godini subvencionisana je kupovina 112, a u 2021. godini 446 novih vozila. Ukupan broj subvencionisanih vozila u ovoj godini je 625, što predstavlja najveće interesovanje do sada.

„Masovnije korišćenje ekološki prihvatljivijih vozila od velikog je značaja za smanjenje aerozagađenja koje dolazi iz saobraćaja. Broj elektro i hibridnih vozila je u stalnom porastu u našoj zemlji, čemu doprinose i podsticaji države, koji će biti nastavljeni i naredne godine usvajanjem nove Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)“, saopštilo je Ministarstvo.

Subvencije po pojedinačnom vozili iznose od 250 do 5.000 evra u zavisnosti od vozila.

 

INDIJA PRELAZI U POTPUNOSTI NA ELEKTRIČNA VOZILA

You may also like