Dodatna sredstva za subvencije za električna vozila

by Vesna Lapčić

Ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo je dodatna sredstva za subvencije za električna i hibridna vozila. Prvobitno je bilo odobreno 150 miliona dinara, a budući da je interesovanje bilo izuzetno veliko, resorno Ministarstvo je odobrilo dodatna sredstva.

Prema podacima Ministarstva, u 2020. godini subvencionisana je kupovina 112, a u 2021. godini 446 novih vozila. Ukupan broj subvencionisanih vozila u ovoj godini je 625, što predstavlja najveće interesovanje do sada.

„Masovnije korišćenje ekološki prihvatljivijih vozila od velikog je značaja za smanjenje aerozagađenja koje dolazi iz saobraćaja. Broj elektro i hibridnih vozila je u stalnom porastu u našoj zemlji, čemu doprinose i podsticaji države, koji će biti nastavljeni i naredne godine usvajanjem nove Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)“, saopštilo je Ministarstvo.

Subvencije po pojedinačnom vozili iznose od 250 do 5.000 evra u zavisnosti od vozila.

 

INDIJA PRELAZI U POTPUNOSTI NA ELEKTRIČNA VOZILA

Related Posts