Bogoljub Karić na Ekonomskom forumu o „Karić modelu za prosperitet“

by Vesna Lapčić
Na nedavno održanom 23. Beogradskom ekonomskom forumu, biznismen, Bogoljub Karić je podsetio na svoj „Karić modela za zajednički prosperitet“ koji se pre svega zasniva na ideju zajedničkih kompanija u čije bi osnivanje bile uključene prvenstveno kompanije iz Srbije i Albanije.
„Moj ekonomsko-razvojni Model, koji sam tada predložio rukovodstvu Srbije, bio je relevantan i važan, kako za čitav naš region, tako i za celi svet jer je imao univerzalni karakter. I tada, a i sada je potrebno obezbediti neophodna investiciona sredstva i stvoriti zajedničke kompanije u čije bi osnivanje bile uključene prvensteno kompanije iz Srbije i Albanije“  ponovio je on.
Kako je rekao, njegova istorija poslovnog mirotvorsta u pomenutom smislu otpočela je 1973. godine.
„Tada smo imali privatnu firmu iako nikada nismo bili članovi Komunističke partije, a u to vreme bez podrške partije sva vrata su bila zatvorena. Posao su mogle da nađu samo firme čiji su rukovodioci bili članovi partije, tako da je naša generacijama sveštenička porodica bila osuđena na uspeh, odnosno nije imala izbora, sem da preživi i uspe. Nakon toga, naša poslovna delatnost je nastavila da se dinamično i uspešno razvija i u kapitalizmu. Doživela je pravi procvat u tržišno-liberalnijem sistemu. Uspešan rast naših kompanija doneo je veliko povećanje zaposlenosti i tehnološke inovacije“, istakao je Karić.
23.Beogradski ekonomski forum održao se , 28 i  29.novembra 2023. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu.
Forum svake godine privlači pažnju širokog auditorijuma i okuplja impozantan broj govornika visokih i najuticajnijih predstavnika Republike Srbije, država iz regiona i važne predstavnike međunarodne zajednice iz oblasti politike, poslovanja, nauke, obrazovanja, kulture, medicine, kao i iz dr oblasti.

Related Posts