Home Edukonovac Sve što treba da znate o putnom zdravstvenom osiguranju

Sve što treba da znate o putnom zdravstvenom osiguranju

by Vesna Lapčić

Putovanja u nama bude osećaj radosti, uzbuđenja i uvek se planiraju mesecima unapred. Iako očekujemo samo lepe stvari, važno je da pre polaska kupimo i polisu putnog zdravstvenog osiguranja jer je to zapravo naša zdravstvena knjižica u inostranstvu koja nam pruža ozbiljnu finansijsku zaštitu u slučaju nepredviđenih događaja, povreda ili bolesti.

Kada se kupuje?

Ugovor o osiguranju mora biti zaključen pre početka putovanja. Pokriva troškove lečenja nastale u inostranstvu.

Za koliko osoba može da se kupi?

Polisa može biti individualna, porodična ili grupna.

Koliko košta?

Premija se određuje prema broju dana, godinama starosti osiguranika, paketu pokrića i željenoj destinaciji. Primera radi, pet dana u nekoj od evropskih zemalja za osobu između 19 i 70 godina polisa košta oko sedam evra. Doplata za Covid-19 obično iznosi 30%.

Koliku štetu pokriva?

U zavisnosti od destinacije na koju putujete razlikuje se i  visina pokrića po polisi,  pa su evropske zemlje uglavnom pokrivene sa 30.000 evra, Azija i Afrika sa 15.000, a Turska i ceo svet sa 40.000 evra. Klijenti mogu na svoj zahtev da smanje visinu pokrića po polisi, i mogu da biraju različite pakete pokrića.

Koliko traje?

Možete kupiti polisu za jedan ili više ulazaka u željenu zemlju u toku godine – Vi određujete koliko dana u toku šest, 12 ili 24 meseca ćete kupiti; putujete osigurani dok ne potrošite „svoje“ dane.

Šta je pokriveno u slučaju bolesti?

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja pokriva informacije, savete i upućivanje na lekara, troškove lečenja, lekove prepisane od strane lekara, bolničko lečenje, operacije i troškove u vezi sa operacijama i postoperativni tretman, troškove akutne zubobolje, evakuaciju, transport u zemlju nakon završenog lečenja ili transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta.

Da li postoje i šira pokrića?

U većim paketima pokrića postoje i osiguranje za slučaj otkaza aranžmana, usled kašnjenja avio leta, administrativna pomoć u slučaju gubitka ili krađe dokumenata, slanje hitnih poruka, organizovanje prevodilačkih usluga, pravna pomoć…

Šta su dopunska pokrića?

Postoje i dopunska pokrića za privremeni rad u inostranstvu, rekreativno bavljenje sportom, skijanje, Covid-19…

Šta ako u međuvremenu odlučim da ostanem duže nego što traje polisa?

Pojedine osiguravajuće kuće omogućavaju da produžite polisu ukoliko ostajete duže od planiranog. Potrebno je da se raspitate koliko dana pre isteka važeće polise morate da podnesete zahtev za produženje u pisanoj formi osiguravaču. Uslov je i da osigurani slučaj u inostranstvu nije već nastao. U nekim slučajevima, ukoliko bolest koja je zadesila osiguranika u inostranstvu zahte­va lečenje i nakon datuma isteka osiguranja, obaveza osiguravača ostaje i u tom periodu pod uslovom da nije bio moguć prevoz u zemlju prebivališta. O tome se treba detaljno raspitati prilikom kupovine polise.

Šta ova polisa ne pokriva?

Dobro pročitajte uslove osiguranja (ili pitajte svoj prodavca). Iz ovog osiguranja neretko su isključene opekotine od sunca za starije od 18 godina, kod nekih osiguravača i alergije na sunce. Obično su isključene posledice hroničnih bolesti ili urođenih mana, trudnoća i porođaj, izuzev ako je potrebna hitna intervencija (da bi se spasao život).

Da li ja dobijam neki novac?

Troškovi nastali prilikom lečenja nadoknađuju se direktno lekaru ili zdravstvenoj ustanovi. Ako ste platili lekove, ti troškovi vam se refundiraju, uz dostavljen račun.

Ja već plaćam dobrovoljno zdravstveno osiguranje…

Polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja NE važi u inostranstvu!

 Kako da se ponašam ako mi se nešto desi?

  • Kada nastane osigurani slučaj (kad je potrebna pomoć u vidu zdravstvene nege, ili neka druga usluga obuhvaćena polisom), obavezno pozovite call centar – broj koji je naveden na polisi ili pošaljite poruku na viber broj ukoliko ga osiguravajuća kompanija ima: o tome treba da vas obavesti prodavac polise gde god da je kupujete. U pozivu ili poruci navedite broj polise, broj pasoša, gde se nalazite i kakva je vrsta pomoći potrebna.
  • Stupili ste u komunikaciju sa asistentskom kućom, i neophodno je da sledite dalja uputstva. Ukoliko je potrebna zdravstvena usluga, uputiće vas u najbližu zdravstvenu ustanovu sa kojom je osiguravajuća kuća već uspostavila saradnju. U tom slučaju doktoru pokazujete samo polisu i ne plaćate pregled.
  • Određene zdravstvene ustanove traže da se plati račun ili deo računa, a ponekad je potrebno da kupite lekove koje vam je prepisao zvaničan lekar. Tada je neophodno da sačuvate račune i nalaz lekara, i da ih predate u osiguravajuću kuću po povratku kako bi vam novac bio refundiran.
  • Vrlo je važno da znate da je nemoguće pokriti svaki pedalj zemlje u koju putujete, daleke destinacije, ostrva pa morate biti spremni da u takvim situacijama idete do najbližeg grada ili zdravstvene ustanove. Troškovi prevoza takođe mogu biti pokriveni, a ako idete taksijem uzmite račun.
  • Na polisi postoji uputstvo za osiguranike i za lekare na srpskom i engleskom jeziku tako da u hitnim slučajevima, kada osiguranik to ne može da učini sam, neko blizak može pozvati asistentsku kuću.
  • Ako niste u mogućnosti da telefonirate pre odlaska kod lekara, potrebno je po dolasku da pokažete polisu osiguranja, kako bi prijavili osigurani slučaj. Kada je zbog hitnog slučaja neophodno bolničko lečenje, prijava se mora obaviti u roku od 48 sati, a najkasnije do momenta napuštanja bolnice: Centru za pomoć potrebno je dati informacije o nazivu i adresi bolnice, imenu lekara koji ga je lečio, i odgovarajuće brojeve telefona.

Piše: Jasmina Putnik, vlasnica zastupničke agencije Putnik tim

You may also like