Banke pooštravaju kreditne uslove, pada tražnja za stambenim kreditima

by Vesna Lapčić

Marina Papadakis, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, rekla je da postoji kontinuirani pad docnje u kreditima te da je učešće NPL (nenaplativih kredita) na niskom nivou.

„I same banke su unapredile monitoring i upravljanje plasmanima. Pooštreni su kreditni standardi i više se vodi računa prilikom odobravanja plasmana. Prognoze nažalost nisu pozitivne. Usled svih ekonomskih dešavanja postoji opasnost da će udeo NPL kredita porasti zbog čega je povećana opreznost institucija i banaka“, rekla je Papadakis na otvaranju sedmog SEE NPL Foruma koji se održava danas u organizaciji kompanije New Angles Consulting.

Ona je dodala i da je tražnja za stambenim kreditima opala čemu je doprineo rast kamatnih stopa, dok kod privrede postoji veća tražnja kratkoročnih kredita.

Reč NBS

„Trenutni nizak nivo NPL-a ništa ne govori jer oni vrlo lako mogu da narastu do visokog nivoa, čemu smo svedočili u prošlosti. Pre nekoliko godina NPL krediti su imali učešće od oko 22 odsto što je uslovilo usvajanje Strategije za reševanja problematičnih kredita, a zatim i različitih programa koji su doveli do toga da su bruto problematični krediti danas na istorijskom minimumu i iznosi 3,17 procenata“, rekao je Uglješa Džambić iz Narodne banke Srbije.

Dva kanala su najviše doprinela smanjenju NPL kredita: ustupanje potraživanja licima u bankarskom i vanbankarskom sektoru i otpisi plasmana. Prema podacima iz septembra više kasne građani od privrede jer bruto NPL pokazatelj fizičkih lica iznosi 4,7 procenata, a privrede 2,5 procenat.

 

Related Posts